Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành phát hành báo chí Việt Nam

15/04/2009 - 09:02

Đại hội thành lập Hội Phát hành báo chí Việt Nam – một sự kiện văn hóa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của báo chí cách mạng Việt Nam, mở đầu thời kỳ chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh hóa lĩnh vực phát hành báo chí nước nhà.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước ta đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng và loại hình và có những đóng góp to lớn vào những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngành phát hành báo chí nước ta trưởng thành và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam. Từ một công ty phát hành báo chí Trung ương và vài trăm đại lý phát hành đến nay cả nước đã có gần 400 doanh nghiệp phát hành báo chí với nhiều hình thức sở hữu của cả nhà nước và dân doanh cùng hàng vạn lao động đang trực tiếp làm nhiệm vụ phát hành. Hàng ngày đã đưa hơn 800 ấn phẩm báo chí, hàng nghìn tạp chí bản tin với hàng chục triệu bản đến tay bạn đọc cả nước. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp phát hành báo chí còn nhỏ bé cả về tiềm lực, quy mô phạm vi phát hành; cơ sở vật chất kỹ thuật phát hành còn lạc hậu; lực lượng lao động trong lĩnh vực phát hành phần đông chưa được đào tạo nên tính chuyên nghiệp rất hạn chế; mạng lưới phát hành mới phát triển chủ yếu ở thành thị, còn phát hành ở nông thôn, miền núi và các khu công nghiệp rất mỏng. Tính cạnh tranh trong phát hành báo chí có những biểu hiện không lành mạnh đã tác động tiêu cực đến các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp phát hành và bạn đọc. Cơ chế, chính sách cũng như các văn bản pháp lý trên lĩnh vực phát hành còn thiếu, chưa đồng bộ và còn không ít điều chưa phù hợp.
Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác phát hành báo chí trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội; đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các doanh nghiệp phát hành và những người làm công tác phát hành báo chí, ý tưởng thành lập Hội phát hành báo chí Việt Nam đã ra đời với mục đích xây dựng một Hội mang tính xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác phát hành báo chí trong cả nước nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng phát hành phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước trên lĩnh vực báo chí nói riêng và lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói chung. Hội phát hành báo chí đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đội ngũ; bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế để chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh hóa lĩnh vực phát hành báo chí của cả nước. Hội sẽ chủ động, tích cực để tham mưu, tư vấn để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực phát hành báo chí quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người phát hành báo chí.

Một ban vận động thành lập Hội do ông Đào Duy Quát – Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên gia cao cấp, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm trưởng ban và các thành viên là ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc Công ty phát hành báo chí Trung ương, bà Huỳnh Thị Kim Phụng, Giám đốc Công ty Phát hành Tường Phát, ông Lê Trần Trường An, Giám đốc Công ty Vietbook, ông Hoàng Dự Tổng Biên Tập Báo Thể Thao Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc Giám đốc Công ty Trung tâm phát hành Báo Lao động, bà Vũ Ngọc Dung, Tổng Biên tập Báo Đất Việt, ông Nguyễn Trí Dũng, Cục phó Cục báo chí Bộ Thông tin truyền thông và một số ông bà khác đã được công nhận và tiến hành các hoạt động làm các thủ tục thành lập Hội.

Ngày 11/3/2008, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin -Truyền thông đã có quyết định số 378/QĐ BTTTT công nhận Ban vận động thành lập Hội phát hành Báo chí Việt Nam. Ngày 24/10/2008, tại quyết định số 1361-QĐ BNV, Bộ Nội vụ đã ra quyết định cho phép thành lập Hội phát hành Báo chí Việt Nam. Sau hơn 1 năm vận động, Ban vận động đã nhận được hồ sơ đăng ký ra nhập Hội của hơn 200 công ty phát hành và trên 600 người làm công tác phát hành.

Trên cơ sở các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, Ban Vận động thành lập Hội đã hoạt động tích cực trong tuyên truyền tập hợp hội viên và chuẩn bị các văn kiện, tổ chức nhân sự, cũng như các điều kiện tài chính vật chất để đến hôm nay chúng ta tiến hành được Đại hội thành lập Hội phát hành Báo chí Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên (2009-2014).

Từ nay những người làm công tác phát hành báo chí của cả nước đã có một tổ chức xã hội nghề nghiệp của mình để tập hợp đại đoàn kết hợp tác, giúp đỡ nhau phát triển mạnh mẽ lĩnh vực phát hành báo chí theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá và có tính nhân văn sâu sắc. Những người làm công tác phát hành báo chí Việt Nam có quyền tự hào về nghề nghiệp của mình khi đã có một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chất chính trị.

Phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội phát hành Báo chí Việt Nam

Phương hướng: Tập trung trí tuệ, đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội ổn định về tổ chức, tập hợp đông đảo hội viên, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, khai thác các nguồn lực để xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp và sự phát triển của hệ thống báo chí, làm cho Hội thực sự là cầu nối tin cậy giữa các sản phẩm báo chí với bạn đọc, làm cho người làm nghề phát hành trở thành một nghề cao quý có đóng góp quan trọng trong phát triển mạnh mẽ báo chí, xây dựng đời sống văn hoá và nền tảng tinh thần xã hội.

Mục tiêu: Xây dựng Hội hoàn thiện về cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ, có tính chuyên nghiệp cao, không ngừng nâng cao uy tín của Hội. Tổ chức các họat động có ích, thiết thực, có hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế thực sự.

Tập hợp, đoàn kết hội viên, trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Thúc đẩy chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá, văn minh trong công việc phát hành.

Chăm lo công tác giáo dục đội ngũ, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Tạo nguồn tài chính để đảm bảo các hoạt động theo đúng kế hoạch.

Các nhiệm vụ của Hội: Nhiệm vụ đầu tiên của Hội là nhanh chóng xây dựng, quy hoạch phát triển Hội theo kế hoạch dài hạn, trung hạn và từng nhiệm kỳ, để Hội thực sự là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín, đóng góp vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội là cần nhanh chóng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan và viện nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát hành của các cơ quan báo chí và hệ thống phát hành trong cả nước, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông trình với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách đối với hoạt động phát hành báo chí, vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện xây dựng một hệ thống phát hành chuyên nghiệp, hiện đại, có tính nhân văn cao.

Ngoài ra, Hội sẽ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác như:

Nhanh chóng phối hợp với các cơ quan báo chí, các công ty phát hành, các đại lý để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát triển, đào tạo và bỗi dưỡng các hội viên cả về nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, để có lực lượng hội viên đông đảo và có chất lượng.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để tìm hiểu thông tin và kinh nghiệm của các nơi có nền báo chí và phát hành báo chí mạnh để hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát hành góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực của hệ thống phát hành, đẩy mạnh phát triển báo chí Việt Nam ra thế giới.

Nghiên cứu và thành lập một số đơn vị để triển khai ngay các nhiệm vụ thúc đẩy hổ trợ công tác phát hành như: Trung tâm tiếp thị báo chí, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành.

Để chủ động về tài chính, Hội chủ động liên kết liên doanh với các tổ chức, đơn vị kinh tế để thành lập các đơn vị dịch vụ và kinh doanh như: Trung tâm truyền thông, Trung tâm tổ chức sự kiện, nhằm tạo nguồn tài chính cho Hội hoạt động.

Hội tiến hành lập đề án xin phép Bộ Thông tin - Truyền thông xuất bản tờ Người đưa tin cơ quan ngôn luận của Hội, một tạp chí hướng dẫn nghiệp vụ phát hành của Hội và một trang thông tin điện tử Người đưa tin trên mạng Internet.

Đại hội sẽ thực sự là sự kiện văn hoá rất quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phát hành báo chí nước nhà.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN