Đẩy mạnh công tác chăm lo cho người lao động

04/01/2017 - 07:10

LĐLĐ huyện Châu Thành trao nhà Mái ấm công đoàn và dụng cụ trữ nước cho hộ nghèo. Ảnh: PV

Toàn huyện Châu Thành có 4.687 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó có 4.344 công đoàn viên trực thuộc 119 công đoàn cơ sở (CĐCS). 

Trong năm 2016, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã tổ chức thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn (CĐ) trên địa bàn huyện đạt kết quả ghi nhận. LĐLĐ huyện được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong khối CĐ huyện, thành phố và là một trong 2 đơn vị được LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2016.

LĐLĐ huyện Châu Thành đã khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Nổi bật nhất là việc triển khai các bộ luật, luật đến các CĐCS để quán triệt cho công đoàn viên, người lao động. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành vận động 20 chủ nhà trọ không tăng giá tiền thuê phòng, điện, nước, giúp công nhân lao động (CNLĐ) giảm bớt khó khăn. LĐLĐ huyện xây dựng quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn vận động thành lập các đoàn thể nhân dân tại các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, các đơn vị đã thống nhất công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bộ phận CNLĐ đang làm việc tại hai khu công nghiệp và ở trọ trên địa bàn huyện; đồng thời thống nhất việc vận động thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong CNLĐ ở các DN.

CĐ quan tâm phối hợp thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nhắc nhở các cơ sở, DN tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ; nhắc nhở hộ kinh doanh nhà trọ xung quanh khu công nghiệp thực hiện đúng về vệ sinh môi trường, nhất là vấn đề xử lý rác thải để đảm bảo môi trường chung, không gây bức xúc trong nhân dân. LĐLĐ huyện đã vận động 13 DN mới mua bảo hiểm cho 120 CNLĐ, giúp người lao động an tâm công tác. Qua khảo sát, có 87,5% CNLĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số còn lại rơi vào DN chưa có tổ chức CĐ. 59/59 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 17/17 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động; 17/17 đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể. Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị từng bước đi vào hoạt động nền nếp, thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ như: giám sát thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức và việc thực hiện chế độ chính sách của chính quyền, chủ DN đối với người lao động, nhất là lao động nữ.

17/17 DN ngoài nhà nước (có đủ điều kiện) được hướng dẫn tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động tại nơi làm việc, định kỳ mỗi quý một lần theo quy định. 1.556 trường hợp CNVCLĐ ốm đau, thai sản, hữu sự được CĐ phối hợp thăm hỏi với tổng số tiền hơn 460 triệu đồng. 56 trường hợp được xét trợ cấp khó khăn đột xuất, với số tiền 25,4 triệu đồng. CĐ duy trì và phát triển quỹ tương trợ, giúp cho 1.675 cán bộ, CNVCLĐ, số tiền gần 2 tỷ đồng, để có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Các CĐCS đã giới thiệu 798 công đoàn viên tiếp cận Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre, với số tiền gần 5 tỷ đồng. CĐ phối hợp với chính quyền vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ học sinh nghèo, hiếu học số tiền 164 triệu đồng và 3.200 quyển tập. Nguồn vốn “vì CNLĐ nghèo” của LĐLĐ huyện đã giúp cho 7 công đoàn viên, với số tiền hơn 35 triệu đồng, lãi suất 0%. Công đoàn viên đã đóng góp hơn 208,6 triệu đồng cho Quỹ mái ấm CĐ; 71,57 triệu đồng cho Quỹ xã hội hóa công tác tuyển quân năm 2016; 250 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo…

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ, với hình thức đa dạng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ, triển khai thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ. Qua đó, nhận thức của CNVCLĐ, công đoàn viên được nâng lên, tư tưởng ổn định, ý thức phấn đấu, an tâm tham gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN