Đẩy mạnh công tác phản biện xã hội

28/08/2017 - 07:21

Thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân góp phần phản biện xã hội thành công.

Phản biện xã hội (PBXH) là một trong những vấn đề đang được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xác định tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nhiều giải pháp để đưa công tác PBXH đi vào ổn định từ tỉnh đến cơ sở.

Cần hiểu đúng về PBXH

Tham gia tất cả các cuộc họp tại địa phương, lại là người chịu khó đọc sách, báo, ông Bùi Văn Năm, thị trấn Châu Thành chia sẻ: Khi cơ quan, đơn vị nào đó đề nghị phản biện, người tham gia phản biện nêu ý kiến là chưa đủ mà cần có kiến thức để minh chứng điều mình thấy khả thi hay không khả thi. Làm được điều này thì PBXH mới phát huy hết hiệu quả. Và muốn vậy, đòi hỏi người tham gia phản biện phải có kiến thức sâu rộng, chưa kể khi trình bày vấn đề phải đảm bảo tính logic, khoa học.

Em Võ Thị Kim Ngân, sinh viên năm cuối Trường Đại học Marketing TP. Hồ Chí Minh (quê xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam) cho biết: “Không chỉ riêng em, mà nhiều bạn sinh viên cùng lớp hay nhầm lẫn giữa PBXH và thảo luận đóng góp ý kiến”. Ngân đơn cử Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện, các em tham gia nhiệt tình. Thế nhưng khi tham gia phản biện đề án, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết… các bạn sinh viên như Ngân lúng túng. “Theo em, PBXH có cái hay là lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghe được ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Nhưng người tham gia PBXH phải giàu vốn sống, đọc nhiều, hiểu rộng, có vậy công tác PBXH mới có hiệu quả”, Ngân nói.

Ông Võ Văn Hoanh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng: Theo quy định, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phản biện là góp ý các dự thảo văn bản của cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức đoàn thể. Với quy định này, khi các cơ quan, tổ chức cùng cấp có yêu cầu phản biện sẽ gửi dự thảo văn bản đến MTTQ hay các tổ chức đoàn thể để những cơ quan này tổ chức phản biện.

Giải pháp trong thời gian tới

Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của MTTQ, các tổ chức đoàn thể phản ánh về những vấn đề mà nhân dân quan tâm đó là một trong những vấn đề mà các cấp ủy đảng chú trọng. Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, Đảng, Nhà nước sẽ thấy sự đồng thuận hay không của họ về các chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước ban hành. Như vậy, PBXH là chú trọng vai trò của nhân dân mà MTTQ và các tổ chức đoàn thể là đại diện. Từ đó phát huy hiệu quả hay kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách đã đề ra đảm bảo phù hợp với đa số nguyện vọng của nhân dân. 

Thông qua PBXH, sẽ giúp Đảng, chính quyền hoạch định chính sách, pháp luật; xây dựng các đề án, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, khả thi hơn; nhất là được sự đồng thuận của nhân dân khi triển khai thực hiện. Ông Võ Văn Hoanh cho biết, năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Hội đồng phản biện và tổ chức PBXH các nội dung: Dự thảo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; chương trình phát triển đô thị Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo; dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020.

Để hoạt động phản biện đạt hiệu quả, theo ông Võ Văn Hoanh, hướng tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về phản biện, người dân thấy rằng mình là người thực hiện phản biện. Phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động PBXH. Hàng năm tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt động này; cùng với đó là MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp phát huy vai trò chủ thể trong hoạt động PBXH góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động đặt vấn đề PBXH với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp để tổ chức phản biện về những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, của đoàn viên, hội viên; liên quan đến nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Các cơ quan, đơn vị tăng cường đăng ký nội dung PBXH, góp phần đảm bảo việc hoạch định các chủ trương, chính sách ở từng cấp phù hợp, được nhân dân đồng thuận khi triển khai thực hiện.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN