Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin khoa học và công nghệ

17/09/2013 - 15:16
Nghiên cứu tài liệu phục vụ ứng dụng KH&CN.

 

Trong xu thế hiện nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo.

 

 

Cụ thể, trong các giải pháp của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã khẳng định: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN, về vai trò, động lực then chốt của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động KH&CN; tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, còn nhiều văn bản khác của Nhà nước ban hành về hoạt động thông tin KH&CN, như: Nghị định 159 của Chính phủ, Luật KH&CN…

Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực KH&CN, đồng thời từng bước đưa KH&CN đi vào cuộc sống, Sở KH&CN Bến Tre tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, năng lực cho hoạt động thông tin, tuyên truyền. Cụ thể, năm 2009 đã thành lập Trung tâm Thông tin KH&CN (Trung tâm) để thực hiện chức năng quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động về lĩnh vực tin học và thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trung tâm đã chủ trì triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN qua các kênh: website của Sở, tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn; các ấn phẩm thông tin KH&CN; thực hiện chuyên mục KH&CN trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre. Nội dung tuyên truyền, phổ biến qua các kênh chủ yếu là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN, kết quả các đề tài, dự án đã nghiên cứu thành công, các hoạt động của ngành. Để hoạt động tuyên truyền được kịp thời, Sở cũng đã thành lập và từng bước kiện toàn Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ biên tập tin, bài của cộng tác viên và tham gia viết bài trên các kênh tuyên truyền của đơn vị. Qua đó, đã xuất bản và phát hành bản tin KH&CN 1 kỳ/tháng, số lượng từ 1.700 đến 2.700 quyển/tháng; thực hiện chuyên mục trên Báo Đồng Khởi 2 kỳ/tháng; Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre 1 kỳ/tháng, và cập nhật website hàng tuần. Nhằm đa dạng hóa các loại hình, ngoài các kênh tuyên truyền trên, năm 2012, Sở KH&CN đã đầu tư xây dựng thêm Phòng phục vụ thông tin KH&CN giới thiệu các ấn phẩm thông tin KH&CN trong và ngoài tỉnh để phục vụ bạn đọc gần xa. Ngoài việc thông tin về hoạt động của ngành, ấn phẩm thông tin KH&CN còn giới thiệu đến độc giả những mô hình sản xuất hay, mới và ứng dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, chuyên mục hỏi - đáp trên website là cầu nối cho bạn đọc và các chuyên gia, những nhà khoa học trao đổi về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nằm trong các hoạt động tuyên truyền, năm 2012, Trung tâm còn chủ trì thực hiện Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre” hoàn thành đúng tiến độ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Trung tâm còn không ít khó khăn như: đội ngũ cộng tác viên thông tin KH&CN còn hạn chế, cán bộ khoa học còn mỏng. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực KH&CN, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình, mở rộng mạng lưới cộng tác viên KH&CN; đồng thời tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đơn vị.

 

Bài, ảnh: Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN