Đẩy mạnh phát triển lớp đảng viên “Đồng khởi mới” trong doanh nghiệp

18/01/2017 - 13:52

Đoàn viên tiêu biểu Trường THPT Tán Kế là nguồn đề phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm 2016, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Ba Tri đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt, nổi bật nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Ông Bùi Thành Dương - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới; hướng dẫn, các cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2015 - 2020, chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên lớp “Đồng khởi mới” nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt nghiêm túc quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Kết quả, trong năm, huyện kết nạp 222/220 đảng viên, trong đó có 121 nữ, 1 đảng viên trong tôn giáo, nâng toàn huyện có 5.544 đảng viên đang sinh hoạt tại 70 chi, đảng bộ trực thuộc.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ tài liệu, đảm bảo cho cơ sở triển khai có hiệu quả. Đặc biệt đã kết hợp với các ngành có liên quan nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tại cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, huyện đoàn, xã đoàn đã đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng cho đoàn viên, hội viên tham gia rèn luyện, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú đúng theo quy định của điều lệ Đảng; đồng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy về kế hoạch phát triển đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở nhiều năm kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu. Tiêu biểu như: xã An Ngãi Trung, Thị trấn, An Thủy, Vĩnh An, Bệnh viện khu vực Ba Tri, Công an huyện. Năm 2016, Đảng bộ huyện có số lượng đảng viên kết nạp cao đứng thứ hai sau huyện Mỏ Cày Nam.

Cùng với việc xem xét kết nạp đảng viên, các cấp ủy cơ sở còn tích cực giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. Qua đó, nên hầu hết đảng viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; đồng thời tạo nền tảng để các cấp ủy chủ động nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu huyện ủy bổ sung thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả hơn nữa để tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác kết nạp đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm của Đảng về công tác kết nạp đảng viên trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017, gắn với phát triển đảng viên lớp “Đồng khởi mới” theo hướng tăng cường phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp, đối tượng sản xuất, kinh doanh, thành viên các tổ hợp tác xã; tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN