Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

10/01/2021 - 08:00

Đào tạo sơ cấp điện công nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre.

Đào tạo sơ cấp điện công nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre. 

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bước vào năm 2021, mục tiêu hàng đầu của sở là: Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao, góp phần nâng tầm kỹ năng của người lao động, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh là trên 815 ngàn người, chiếm 63,2% dân số. Được biết, năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo cho 10.636 người. Trong đó, cao đẳng 573 người, trung cấp là 1.203 người, sơ cấp và thường xuyên là 7.796 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn 4.432 người) và trình độ khác là 1.064 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước thực hiện năm 2020 đạt 60,6%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30,95%. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2021 đạt 62%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN