Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

27/06/2022 - 05:31

BDK - Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 5-12-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là DN tư nhân), DN có vốn đầu tư nước ngoài; Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 17-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TCĐ, đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước (NKVNN).

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre Huỳnh Thị Thúy An chủ trì sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre Huỳnh Thị Thúy An chủ trì sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động

Thời gian qua, đa số các cấp ủy, ban chỉ đạo, ban, ngành, đoàn thể các cấp thể hiện sự quan tâm, tập trung triển khai, quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác xây dựng TCĐ, đoàn thể trong các DN NKVNN trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Từ những chi bộ (CB) được thành lập mang tên CB 1, CB 2 đến nay đã được chủ các DN đồng ý cho thành lập và mang tên của công ty, đây được xem là một bước tiến quan trọng.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 53 TCĐ, gồm 7 đảng bộ, 11 CB cơ sở, 35 CB trực thuộc với 1.121 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối Cơ quan - DN tỉnh có 7 đảng bộ, 11 CB cơ sở; Đảng ủy cơ sở Khu công nghiệp có 9 CB trực thuộc; 26 CB trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong DN NKVNN. Trong quá trình hoạt động, các cấp ủy đều bám vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định, thể hiện khá tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, tổ chức đoàn thể trong DN; tuyên truyền, vận động chủ DN và người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, DN và người lao động. Nhiều nơi TCĐ hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, ngăn chặn kịp thời đình công bất hợp pháp. Đa số các cấp ủy, TCĐ trong DN NKVNN đã bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ loại hình TCĐ theo quy định của Trung ương và các văn bản của cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với TCĐ trong DN từng bước được đổi mới phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Bí thư CB Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre (Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành) Huỳnh Thị Thúy An cho biết: CB Công ty TNHH MTV Pungkook được thành lập từ năm 2014 và duy trì hoạt động đến nay. Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc công ty cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi, như bố trí phòng họp để sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hỗ trợ kinh phí cho đại hội CB, tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia lớp cảm tình đảng… CB duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt lệ kỳ, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt CB theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Phát huy tốt vai trò của Tổ chức đảng, đảng viên

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển TCĐ NKVNN còn một số hạn chế nhất định. Theo thống kê, số lượng TCĐ được thành lập trong DN, đơn vị kinh tế NKVNN từng năm chưa nhiều (riêng năm 2020 không thành lập được TCĐ mới); số TCĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn ít, chưa tương xứng với số lượng DN trên địa bàn (chỉ chiếm 1,22% so với số DN). Số lượng kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động trong DN không nhiều, chưa tương xứng với số lao đông trong DN. Hoạt động của TCĐ còn mờ nhạt, lúng túng, công tác tự phê bình và phê bình còn yếu; việc quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ đảng viên gặp nhiều khó khăn; chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị để tuyên truyền, vận động chủ DN và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chưa có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự ổn định, phát triển của DN. Nội dung, phương thức hoạt động của một số TCĐ trong các DN NKVNN còn chậm đổi mới, vai trò của TCĐ mờ nhạt, hoạt động khó khăn.

Qua trao đổi thông tin một số TCĐ ở DN NKVNN, được biết CB chỉ dừng lại ở việc duy trì hoạt động mà chưa thể phát huy vai trò của mình trong DN, tiếng nói cấp ủy CB có tầm ảnh hưởng nhất định với chủ DN.

Bí thư CB Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre Huỳnh Ngọc Đức cho biết: Ban Giám đốc công ty có quan tâm hỗ trợ hoạt động của CB nhưng chỉ dừng ở mức độ nhất định. Cấp ủy CB chưa phát huy vai trò của mình đối với công ty, chủ DN. CB hoạt động thật sự hiệu quả và phát huy được vai trò của mình thì điều quan trọng là chủ DN phải là bí thư hoặc ít nhất phải là cấp ủy viên của CB, đảng bộ.

“Dù được chính thức thành lập và CB mang tên công ty nhưng chưa được sự quan tâm thật sự của chủ DN. Đơn cử như việc sinh hoạt CB định kỳ hàng tháng thì vẫn phải tranh thủ giờ tan ca, hoặc nghỉ giữa ca. Đối tượng đảng khi đi học các lớp cảm tình đảng thì phải đi vào những ngày nghỉ, nếu như xin nghỉ vào ngày làm thì lại bị ảnh hưởng đến thu nhập... Tôi nghĩ rằng, cấp ủy cấp trên cần nghiên cứu và có những giải pháp giúp CB, đảng viên trong DN NKVNN phát huy vai trò của mình và hoạt động hiệu quả hơn”, Bí thư CB Công ty TNHH MTV Pungkook Huỳnh Thị Thúy An nói.

Có thể thấy, qua thực hiện chủ trương xây dựng TCĐ trong DN NKVNN có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, để công tác xây dựng, phát triển TCĐ trong các DN NKVNN đạt hiệu quả cao hơn, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

(còn tiếp)

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN