Đẩy mạnh thực hiện dự án trồng mới 10.000ha ca cao

29/09/2009 - 09:27

Dự án phát triển 10.000ha ca cao đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2007 nhưng đến nay tiến độ thực hiện còn quá chậm.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, toàn tỉnh mới chỉ có gần 4.500ha, trong đó Dự án Success Alliance do tổ chức ACDI/VOCA tài trợ đã thực hiện được 1.580ha. Nguyên nhân do công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện dự án còn quá lỏng lẻo, thiếu sâu sát, thiếu sự tham gia của cán bộ khuyến nông. Do vậy, đã xảy ra tình trạng nhiều vườn ca cao không phát triển do ít được chăm sóc, hoặc chăm sóc không đúng kỹ thuật, hiệu quả kém. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng… thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành dự án.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN