Đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại địa phương

15/12/2011 - 07:37
Lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum-Attapư ký biên bản xác nhận kết quả tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam-Lào, đoạn qua Kon Tum, Attapư.

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 16 với chủ đề “Đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại địa phương, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.”

Tham gia dự Hội nghị có trên 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các bộ, cơ quan Trung ương, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng đông đảo cán bộ ngoại vụ toàn quốc và các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần và đây là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời cùng với Hội nghị Ngoại giao nhằm tạo điều kiện để các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao gặp gỡ, trao đổi với các địa phương nhằm nắm bắt cụ thể hơn những yêu cầu của địa phương với ngành ngoại giao, qua đó nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp công tác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá cao những thành tích công tác của ngoại vụ địa phương trong hơn hai năm kể từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 15 (tháng 6/2009).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước, các địa phương cần quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XI về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và trọng tâm công tác của ngành ngoại giao về đẩy mạnh ngoại giao toàn diện; tăng cường vai trò chủ lực trong triển khai và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại của đất nước.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác ngoại vụ địa phương trong thời gian từ 2009-2011, đề ra phương hướng đẩy mạnh toàn diện công tác này trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài...; đồng thời thảo luận, đề ra các biện pháp cụ thể để triển khai các mối quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương, các vấn đề về bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo hộ công dân, kiện toàn bộ máy, nhân sự của cơ quan ngoại vụ...

Cũng trong dịp hội nghị, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao” và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại địa phương./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN