Đẩy mạnh toàn diện công tác thanh niên

17/02/2012 - 08:59
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Ngày 16/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự phiên toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Theo số liệu của cuộc tổng điều tra dân số năm 2010, thanh niên cả nước (16 đến 30 tuổi) đến ngày 1/4/2010 là 23 triệu 376 ngàn người (chiếm 26,9% dân số cả nước). Đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tác động không nhỏ làm cho cơ cấu dân số thay đổi theo xu hướng tăng dần số lượng thanh niên đến làm ăn, sinh sống ở khu vực đô thị.

Nhìn chung, thanh niên Việt Nam có thái độ và ý thức trách nhiệm cao đối với xã hội. Thanh niên Việt Nam luôn biết thể hiện vai trò và có xu hướng phấn đấu không ngừng, thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn để khẳng định và phát triển bản thân, tư tưởng, nguyện vọng của phần lớn thanh niên hiện nay là muốn được học đại học và trên đại học. Theo nhận xét của bạn bè quốc tế, thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đã thể hiện sự tự tin và có khả năng hội nhập mạnh mẽ vượt trội so với thanh niên Việt Nam cách đây 20 năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, thanh niên Việt Nam còn một số hạn chế như chưa tích cực chọn con đường vào đời bằng việc đi học nghề. Đây là một thực tế đang diễn ra, là nguyên nhân lớn dẫn đến mất cân đối về nguồn nhân lực, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên có mong muốn được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao và hiện đại, có xu hướng đi du học nước ngoài hơn là trong nước. Cá biệt,  nhiều thanh niên sau khi học tập ở nước ngoài không trở về nước để làm việc.

Tình trạng thanh niên phạm tội, nghiện hút còn nhiều và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thực trạng thiếu việc làm ở thanh niên có xu hướng tăng lên, xảy ra chủ yếu ở khu vực nông thôn và thất nghiệp xảy ra nhiều hơn ở khu vực thành thị.

Ảnh Chinhphu.vn

Đáng lưu ý là lối sống của một bộ phận thanh niên lệch lạc, không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực xã hội. Đặc biệt lối sống ngoại lai, buông thả, lập dị, tự đề cao bản thân…đang tồn tại trong giới trẻ. Ngôn ngữ mạng (ngôn ngữ biến dạng) đang là xu hướng sử dụng của một bộ phận thanh niên hiện nay, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

Trước các biểu hiện tiêu cực của xã hội, thanh niên có thái độ bất bình nhưng lại không muốn ra mặt đấu tranh, va chạm hoặc chỉ đấu tranh khi liên quan trực tiếp đến bản thân. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, chính sách coi trọng sử dụng cán bộ trẻ hiện nay còn bất cập, không thu hút được người quản lý có năng lực.

Đời sống văn hóa, tinh thần của thanh niên hiện nay còn hạn chế, các hình thức, điều kiện và địa điểm vui chơi giải trí cho thanh niên còn nghèo nàn, thiếu thốn. Việc khai thác sử dụng thông tin trên internet của  thanh niên còn xảy ra tình trạng lạm dụng vào nhiều mục đích không lành mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng xác định rõ vai trò của Bộ Nội vụ trong công tác thanh niên,  tham mưu để Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, thời gian chậm nhất là 25/2/2012.

Lãnh đạo các Bộ, ngành và UBND các tỉnh cần chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho thanh niên, hạn chế việc thanh niên tự nhận nhiệm vụ dẫn đến không trúng, không đúng yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần giao nhiệm vụ cụ thể, tranh thủ sức sáng tạo của thanh niên để gắn với các lĩnh vực có ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia về thanh niên chuẩn bị xây dựng cơ sở quốc gia về thanh niên. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên, thời gian họp thường xuyên là 6 tháng/lần. Bộ Nội vụ và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có cơ chế giám sát kiểm tra các công việc của Ủy ban quốc gia về thanh niên theo hướng hiệu quả và thực chất hơn.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN