Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới

27/09/2021 - 17:33

BDK.VN - Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, sau đó là Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện một số giải pháp, biện pháp tăng cường hơn so với Chỉ thị số 15/CT-TTg, đến nay, toàn tỉnh đã kiểm soát được dịch Covid-19 và đạt trạng thái “vùng xanh” - vùng bình thường mới.

Tuyên truyền, biểu dương lực lượng y tế, đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: P.Tuyết.

Tuyên truyền, biểu dương lực lượng y tế, đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: P.Tuyết

Từ thành quả và đặc biệt là việc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định áp dụng thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 00 giờ ngày 27-9-2021; nhằm vừa tập trung cao cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19, vừa khôi phục phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Để thực hiện đạt mục tiêu trên cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền, phát huy tinh thần Đồng Khởi, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của nhân dân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của tỉnh ta đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Kế hoạch số 5782/KH-UBND, ngày 23-9-2021 về phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Công văn số 5819/UBND-KGVX, ngày 26-9-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg…tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn, cho nên “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài”; các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”; “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch”; mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài”, mỗi gia đình là một “lô cốt”, mỗi người dân thật sự là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch; công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi người dân”.

Tập trung, tuyên truyền, trước hết là cấp ủy, chính quyền và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác vì nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động đi, đến và cư trú, các hoạt động đông người tại địa bàn (tổ, khu dân cư…); các giải pháp cần tập trung thực hiện để giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua, làm việc với tinh thần chủ động, “thần tốc”, năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, nhà nước, của tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong hệ thống chính trị và mỗi người dân trong thực hiện các giải pháp giữ vững “vùng xanh”, đảm bảo an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện mục tiêu kép, mỗi người dân thật sự là “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “lô cốt”, mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Động viên nhân dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm “5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Tuyên truyền, giải thích “tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc-xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch tình hình dịch, kết quả công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị trong nước, trong tỉnh và từng địa phương. Tuyên truyền về mô hình, điển hình trong phòng, chống dịch; đặc biệt là biểu dương lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội. Động viên tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý trông chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Khích lệ, động viên các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giữ vững niềm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh và  vượt qua giai đoạn khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: Đầu cơ, “thổi giá” hàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh…

Tập trung tuyên truyền tốt các nội dung trên nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy các cấp phải quán triệt trong cán bộ, đảng viên; chính quyền các cấp quán triệt trong công chức, viên chức; MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tổ Covid cộng đồng, tổ nhân dân tự quản cần tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, làm cho dân hiểu, dân tin, dân tự giác thực hiện. Đặc biệt, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan, các loại hình truyền thông từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng, chống dịch Covid-19, trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm giữ vững vùng xanh, “vùng hậu cứ” quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cao Văn Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN