Đẩy nhanh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả, thực chất

08/08/2022 - 13:41

BDK.VN - Ngày 8-8-2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) tổ chức phiên họp lần thứ ba. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo tại phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bến Tre.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Qua 6 tháng đầu năm 2022, công tác thực hiện CĐS cả nước đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, có 3 chỉ tiêu được hoàn thành trước thời hạn, gồm: Tỷ lệ doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn điện tử (100%), tỷ lệ doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ (11,27%, mục tiêu cả năm 7%), tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán (66%, mục tiêu cả năm 65%). Các chỉ tiêu đạt thấp cần nỗ lực trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Tỷ lệ DN nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số 6% (mục tiêu cả năm 30%), tỷ lệ DN sử dụng hợp đồng điện tử 33% (mục tiêu cả năm 50%), tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, tỷ lệ báo cáo của cơ quan nhà nước được thực hiện trực tuyến, tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở...

Riêng Bến Tre đã triển khai ứng dụng nền tảng dạy học trực tuyến tới 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ đề ra.

Một số hạn chế như: Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn nhiều vướng mắc, dẫn đến chưa giải quyết hiệu quả việc chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và DN; cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tuy có những chuyển biến tích cực về số lượng, nhưng còn hạn chế về chất lượng và hiệu quả, người dân chưa thấy thuận tiện, dễ dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến một cách thực chất chưa cao.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy kỹ năng số của người dân còn chưa cao và tập trung chủ yếu ở giới trẻ. Số lượng người dùng các nền tảng số phục vụ đào tạo, học tập trực tuyến, đọc sách trực tuyến còn thấp; người dân chưa thực sự quan tâm đến việc tự đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đẩy nhanh thực hiện CĐS một cách nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đấy. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ CĐS phải dứt điểm từng phần việc, tránh dàn trải về thời gian làm suy yếu nguồn lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành 12 nhiệm vụ còn lại đã xác định trong năm 2022. Cần chú trọng đầu tư cải thiện mạnh mẽ hạ tầng số. Cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng xã hội số để người dân thấy được tính hiệu quả và tiện dụng. Chú ý đảm bảo an toàn thông tin mạng, tập trung phát triển nhân lực số. Các bộ, ngành cần phối hợp với nhau, chia sẻ, kết nối dữ liệu dùng chung và khai thác có hiệu quả dữ liệu để thực hiện mục tiêu chung, vì lợi ích của Nhà nước, người dân và DN.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN