Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ khoa học công nghệ

14/12/2021 - 22:01

BDK - Năm 2021, các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh hiện quản lý và triển khai 4 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, kết quả đã tập trung hỗ trợ chuyển giao và tiếp nhận 8 quy trình công nghệ, gồm: 4 quy trình chăn nuôi và vỗ béo cho bò hướng thịt nhập nội và bò lai; 4 quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến, bảo quản cỏ cho bò; nghiên cứu tạo ra chế phẩm sinh học cải tạo và xử lý đất bị nhiễm mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; sản xuất cây giống bưởi da xanh, cam sành, đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

Có 2 đề tài cấp quốc gia đã được phê duyệt: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm mặn có ứng dụng IoT để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn tỉnh và một số tỉnh lân cận” và “Nghiên cứu chế tạo đầu dò đo độ mặn bằng vật liệu nano và tích hợp thành hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn tự động ứng dụng tại Bến Tre và vùng phụ cận”. Trong năm 2021, thành lập mới 2 doanh nghiệp KHCN, lũy kế toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp đang hoạt động.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tạo lập, quản lý, phát triển và công bố chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng Bến Tre; chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm cua biển và tôm càng xanh của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra về nhãn, chất lượng hàng hóa và đo lường tại 190 cơ sở, phát hiện và xử lý 8 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt 150 triệu đồng. Kịp thời chấn chỉnh hành vi gian lận về đo lường trong thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người tiêu dùng. 

Phú Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN