Đẩy nhanh tiến độ dự án về cải thiện vệ sinh và nước sạch

28/07/2020 - 20:11

BDK - Ngày 28-7-2020, Ban Chỉ đạo Dự án WOBA cấp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Trưởng ban Quản lý Dự án WOBA, đại diện các sở, ngành và các huyện có liên quan đến dự.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trương Hùng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trương Hùng

Dự án WOBA do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ thực hiện tại 5 tỉnh trên toàn quốc (Bến Tre, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hòa Bình). Bến Tre với chỉ tiêu xây dựng 4.700 nhà vệ sinh (NVS). 3.000 hộ nghèo, cận nghèo đấu nối sử dụng nước sạch với tổng vốn dự án là trên 9,18 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ 7,47 tỷ đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 1,7 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm thực hiện, Hợp phần Vệ sinh đã thực hiện tại 40 xã trên địa bàn 4 huyện: Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc. Kết quả, hiện đã vận động 2.186 hộ xây dựng NVS trong khuôn khổ dự án, 1.035 NVS báo cáo về dự án WOBA. Về NVS mẫu cho người khuyết tật, có 4 huyện tiến hành xây dựng 7 NVS mẫu cho người khuyết tật.

Đối với Hợp phần Nước sạch: Tại huyện Thạnh Phú, các đơn vị cấp nước đã đấu nối được 40 hộ thuộc đối tượng hưởng lợi dự án, trong đó đề xuất giải ngân 22 hộ. Trên địa bàn huyện Ba Tri, hệ thống RO được nhà tài trợ lắp đặt khẩn cấp tại nhà máy nước Tân Mỹ. Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã chấp thuận 4 nhà máy nước tham gia dự án (An Phú Trung, Tân Mỹ, Kênh Lấp, An Hiệp).

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án yêu cầu Ban Chỉ đạo dự án từ tỉnh đến huyện tiếp tục quán triệt nội dung, ý nghĩa, mục đích của dự án đến từng thanh viên để nâng cao công tác phối hợp giữa các thành viên, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Các ngành, các cấp phải phối hợp chặt chẽ trong vận động huy động nguồn lực đối ứng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương nhằm giúp tăng cường xã hội hóa việc vận động xây dựng NVS, nước sạch nông thôn. 

Phương Huỳnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN