Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Thuận

30/08/2022 - 18:44

BDK - Tại cuộc họp về tiến độ Dự án (DA) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận; DA Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận (Bình Đại) mới đây, Chủ tịch UBND Trần Ngọc Tam đã nhận định: Tiến độ các DA hiện đang rất chậm so với yêu cầu đặt ra. Do vậy, yêu cầu các đơn vị liên quan các DA không thể thực hiện kéo dài thêm nữa.

UBND tỉnh cũng đã có công văn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát tất cả các trường hợp còn lại của DA Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận; DA Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận để lập và trình phê duyệt 1 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hoàn thành chậm nhất đến ngày 20-9-2022). Khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện xin ý kiến Hội đồng bồi thường để tổng hợp trình trong tháng 8-2022.

Chủ trì phối hợp với ngành liên quan kiểm tra, đề xuất về nguồn kinh phí (từ quỹ phát triển đất) để thu hồi phần diện tích đất ở; đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại, sau thu hồi không đủ điều kiện để ở hoặc tiếp tục sử dụng, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 10-9-2022.

Các sở, ngành, UBND các huyện phải xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA này là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để tập trung thực hiện. Công tác quản lý, áp giá đền bù giải phóng mặt bằng phải được quản lý chặt chẽ, không để sai sót, phát sinh thêm tổng vốn đầu tư; phải tiến hành san lấp mặt bằng ngay khi các hộ dân giao đất...

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN