DBRP Bến Tre - Định hướng thực hiện Dự án trong năm 2014

31/03/2014 - 07:18

Chợ Sơn Phú (Giồng Trôm) là một trong những công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của Dự án DBRP. Ảnh: P.Y

Năm 2013, Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre (DBRP Bến Tre) đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các sáng kiến, hoạt động nâng cao năng lực, tạo thu nhập cho người nghèo tiếp tục được duy trì và phát triển theo chiều hướng tích cực. Năm 2014, Dự án DBRP Bến Tre tiếp tục củng cố các thành quả, đồng thời chuyển giao kết quả, tác động cho các cơ quan quản lý và nhóm thụ hưởng.

Để thực hiện trọn vẹn mục tiêu giảm nghèo nông thôn một cách công bằng và bền vững, trong thời gian còn lại, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2014, Dự án DBRP Bến Tre tập trung vào các giải pháp và hành động sau:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố và duy trì các hoạt động tạo thu nhập, các mô hình đã được kiểm chứng phù hợp với điều kiện và khả năng của hộ nghèo nông thôn.

Năm 2013, Dự án DBRP Bến Tre đã thực hiện được 149 mô hình, với hơn 1.200 người tham gia, phân ra thành 3 nhóm: nhóm mô hình trình diễn ứng dụng kỹ thuật; nhóm mô hình luân chuyển, nhân rộng cây giống, con giống và nhóm mô hình hợp tác công tư. Trong đó, các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm luân chuyển được đánh giá phù hợp với hộ nghèo nông thôn, ít chi phí đầu vào nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có tại địa phương và dễ tìm đầu ra cho sản phẩm, có tính bền vững cao, có khả năng luân chuyển cho các hộ khác tại địa phương. Bên cạnh đó, các mô hình hợp tác công tư có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và tổ, nhóm hợp tác cũng đang hướng tới tính bền vững và giảm nghèo nông thôn hiệu quả. Các mô hình này đã giúp các cơ sở sản xuất, tổ, nhóm hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tiêu thụ được nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Trong thời gian còn lại, Dự án DBRP Bến Tre sẽ tập trung nâng cấp các mô hình đã kiểm chứng thành công, tạo ra những mối liên kết tốt hơn với doanh nghiệp, bền vững hơn nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người nghèo; đồng thời tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao cho các nhóm hộ nghèo, nông dân và các tổ chức đoàn thể để duy trì các tác động bền vững của những mô hình này.

Thứ hai, hỗ trợ các cấp thực hiện dự án đánh giá tác động toàn diện và chuyển giao kết quả cho các bên liên quan nhằm đảm bảo những kết quả, tác động tích cực của Dự án DBRP tiếp tục được duy trì.

Năm 2013, đoàn giám sát thường niên của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) đã đánh giá chung công tác điều phối, thực hiện Dự án DBRP Bến Tre là ở mức thỏa mãn, mức cao nhất của IFAD. Tỷ lệ giảm nghèo tại 50 xã của Dự án trung bình đạt 2,45% trong năm 2013, trong khi mức trung bình của cả tỉnh là 2,06%. Điều này chứng minh Dự án DBRP Bến Tre tiếp tục tác động theo chiều hướng tích cực đối với chương trình giảm nghèo của tỉnh; nhiều xã có tỷ lệ giảm nghèo cao, 3-5%;

Dự án DBRP tạo điều kiện để các nhóm hợp tác, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm tại hội chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: P.Y

Các hoạt động đánh giá tác động trong năm 2014 là khảo sát, đánh giá kết thúc Dự án để xác định các cấp mục tiêu đạt được; đánh giá tác động Quỹ Phát triển tổ nhóm hợp tác do Hội Phụ nữ và Hội Nông dân điều hành; đánh giá hiệu quả một năm hoạt động Quỹ Xã hội với trọng tâm hỗ trợ hộ do phụ nữ làm chủ và hộ nghèo, cận nghèo nông thôn; đánh giá khả năng tạo việc làm và phát triển sản xuất của hộ kinh doanh, hộ nông dân và doanh nghiệp sử dụng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp.

Thứ ba, thể chế hóa và nhân rộng quy trình lập kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) theo định hướng thị trường có sự tham gia của người dân.

Trong những năm qua, hoạt động lập kế hoạch KT-XH theo định hướng thị trường có sự tham gia của người dân được Dự án DBRP Bến Tre thực hiện và chứng tỏ tính hiệu quả tại 50 xã trong vùng Dự án. Có thể nói, phương pháp lập kế hoạch KT-XH có sự tham gia của cộng đồng dân cư đã giúp cho lãnh đạo địa phương có được những kỹ năng trong phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển dựa trên sự nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời từ người dân, từ đó mở rộng sản xuất, kinh doanh, hoặc phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống, giúp người dân nông thôn thoát nghèo. Năm 2013, Dự án DBRP Bến Tre cũng đã nhân rộng cách làm cho 10 xã nằm ngoài vùng dự án về quy trình lập kế hoạch KT-XH theo phương pháp mới.

Năm 2014, Dự án DBRP Bến Tre sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH theo định hướng thị trường có sự tham gia của người dân; nâng cao năng lực cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với lĩnh vực quy hoạch và lập kế hoạch KT-XH theo định hướng thị trường của tỉnh; phổ biến, nhân rộng quy trình cho các xã của tỉnh trong khả năng của Dự án DBRP và tạo tiền đề tiếp tục thực hiện hoạt động này trong giai đoạn 2 của Dự án DBRP - Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp (AMD).

Thứ tư, Dự án DBRP Bến Tre tiếp tục đầu tư thêm một số hạng mục công trình bức xúc, cấp bách cho các xã Dự án; tiến hành đánh giá, hướng dẫn bảo trì và bàn giao toàn bộ các công trình thuộc Quỹ Đầu tư cấp xã (CIF) để cấp xã, cộng đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng tốt công trình nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài, mang lại lợi ích tối đa cho người dân.

Thông qua việc giao cho cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, năng lực của cán bộ cấp xã đã được nâng cao, am hiểu quy trình đầu tư xây dựng và các nghiệp vụ giám sát, thanh toán, quyết toán công trình. Các ban giám sát cộng đồng thực sự phát huy hiệu quả qua việc giám sát các công trình cụ thể. Trong năm 2014, sẽ tập trung xây dựng hoàn thành và quyết toán 34 công trình hạ tầng nông thôn, nâng tổng số công trình là 420 trong 5 năm hoạt động.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động quản lý tri thức, tài liệu hóa các điển hình thành công của Dự án để chia sẻ, truyền thông; hỗ trợ khởi động Dự án AMD tại tỉnh Bến Tre.

Năm 2014, Dự án DBRP Bến Tre sẽ tập trung khảo sát, đánh giá, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, phổ biến kết quả thành công của Dự án; thực hiện đánh giá tác động cuối kỳ; tài liệu hóa các sáng kiến, mô hình thành công và chuyển giao cho các đơn vị, cơ quan thực hiện, nhóm thụ hưởng nhằm duy trì và phát triển bền vững tác động và khởi động các nghiên cứu ứng dụng cho Dự án AMD.

Với các kết quả và thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp và hành động này, Dự án DBRP Bến Tre cam kết về đích thành công. Để đạt mục tiêu, Dự án đòi hỏi có sự tập trung và nỗ lực lớn, sự hợp tác chặt chẽ của các cấp thực hiện và sự tham gia, ý thức cao của người thụ hưởng trong năm 2014.

Duy Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN