Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

20/01/2009 - 07:45

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều quy định về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực hiện đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để giải quyết vấn đề nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10-1-2007 phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4-1-2008 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 30. Mục tiêu của Đề án 30 là nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện thành công kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), tuân thủ các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí, thông qua việc đơn giản bớt các loại thủ tục hành chính còn rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính, cho người dân và doanh nghiệp. Đề án 30 của Chính phủ được chia làm 3 giai đoạn thực hiện:

Giai đoạn 1: Thống kê thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

Giai đoạn 2: Rà soát thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

Giai đoạn 3: Thực thi các kiến nghị thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sau khi đã được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi hoàn thiện sẽ lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công bố trên internet.

Phạm vi của Đề án 30 được áp dụng đối với các loại thủ tục hành chính giữa nhà nước với tổ chức, cá nhân có liên quan đến đời sống nhân dân; Thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không áp dụng đối với những loại thủ tục nội bộ trong cơ quan hành chính và những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia.

Thực hiện Quyết định 30/QĐ-TTg, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30. Tổ công tác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng, gồm 05 thành viên chuyên trách và 02 kiêm nhiệm. Đến nay Tổ công tác đã thống kê được 542 danh mục thủ tục hành chính, 506 mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của tổng số 35 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục cập nhật thêm các danh mục thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính. Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2008 Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách Đề án 30 tại các sở, ngành tỉnh và huyện, thị xã và cán bộ, công chức phụ trách công tác thống kê thủ tục hành chính ở cấp xã. Nội dung tập huấn nhằ

Lê Yến Duy (Sở Nội vụ)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN