Đề án sinh kế năm 2018: Tập trung tạo sinh kế cho 19 xã điểm

27/07/2018 - 07:31

BDK - Điểm mới của việc triển khai Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh năm 2018 (viết tắt là đề án) là sẽ chuyển từ phạm vi toàn tỉnh sang tập trung cho 19 xã điểm. Theo đó, mỗi huyện, thành phố có 2 xã tham gia đề án, với các nhu cầu cần hỗ trợ về giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, tiếp cận dịch vụ cơ bản, vốn vay.

Đa dạng nguồn vốn cho người nghèo tiếp cận phát triển sinh kế.

Đa dạng nguồn vốn cho người nghèo tiếp cận phát triển sinh kế.

Tập trung tạo sinh kế cho người nghèo

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý chọn 19 xã điểm để tham gia đề án, ngay từ đầu tháng 3-2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tổ chức việc họp mặt, đối thoại với người nghèo, cận nghèo tại 19 xã này. Mục tiêu chính của việc họp mặt, đối thoại nhằm ghi nhận đầy đủ tình hình thực tế, nắm bắt nhu cầu cần được hỗ trợ bức xúc nhất của người nghèo. Theo kết quả ghi nhận, tỉnh sẽ tổng hợp để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đúng với nhu cầu về sinh kế của từng hộ. Đồng thời, qua đó, tỉnh cũng ghi nhận những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai đề án trong thời gian qua.

Đây là giải pháp trọng tâm của sở và các địa phương trong tiếp cận người nghèo để hỗ trợ phù hợp nhu cầu và đúng đối tượng. Đến nay, 19/19 xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án sinh kế năm 2018 để gửi về sở, với tổng số 808 hộ tham gia. Theo đó, có 599 hộ có nhu cầu phát triển sinh kế thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp, 139 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 56 hộ có nhu cầu học nghề, 15 hộ cần giới thiệu việc làm và 38 hộ có nhu cầu đi lao động ngoài nước, chủ yếu là Nhật Bản. Nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo được chia theo các đoàn thể quản lý, gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…

Trên cơ sở kết quả đã tổng hợp nhu cầu của người nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập theo nhu cầu. Đặc biệt về trồng trọt, chăn nuôi, sở sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho 462 hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay để chăn nuôi; hỗ trợ 137 hộ trồng trọt, cải tạo đất.

Dựa theo nhu cầu cần hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt của hộ, sở tổ chức 25 lớp tập huấn hướng dẫn các kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ưu tiên hình thức nông dân hướng dẫn nông dân, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ hoặc nhóm hộ để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hướng dẫn tiếp cận thị trường thông qua phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm dừa, bưởi da xanh, bò, dê... Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm của người dân.

Giải pháp thực hiện đề án hiệu quả

19 xã điểm năm 2018 gồm: An Thuận, Mỹ An (Thạnh Phú), Châu Hưng, Vang Quới Đông (Bình Đại), Hữu Định, Phú Đức (Châu Thành), Hưng Phong, Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm), Nhơn Thạnh, Phú Hưng (TP. Bến Tre), An Thủy, An Ngãi Tây (Ba Tri), Bình Khánh Đông, Thành Thới A, Thành Thới B (Mỏ Cày Nam), Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành (Chợ Lách), Khánh Thạnh Tân, Tân Bình (Mỏ Cày Bắc).

Tại hội nghị triển khai đề án năm 2018, ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sở sẽ đa dạng hóa các nguồn lực triển khai bằng cách lồng ghép các nguồn lực thực hiện đề án, gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Dự án AMD, Dự án Seed to Table, Dự án Y tế Hà Lan, Quỹ tín dụng vĩ mô, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ông Nguyễn Minh Lập chỉ đạo: Đối với 19 xã, thống nhất phương án sản xuất, phương án thoát nghèo khi tham gia đề án. Riêng những hộ đã thoát nghèo cần được khảo sát, kịp thời khắc phục khó khăn nhằm giúp các hộ thoát nghèo bền vững một cách thực chất. Tránh tình trạng làm cho có hình thức mà không mang lại hiệu quả thực chất. Bước tiếp theo là phối hợp các giải pháp giải quyết các nhu cầu cho hộ ngay tại địa bàn. Đồng thời, theo dõi, giám sát thường xuyên, định kỳ 2 tháng/lần.

Các địa phương cần chú ý học tập, nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả của các địa phương. Điển hình như xã Mỹ An (Thạnh Phú) có mô hình tổ chức đối thoại với người nghèo hàng quý, thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra để hỗ trợ. Huyện Giồng Trôm, Ba Tri có mô hình thoát nghèo bền vững bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung giải quyết việc làm…

Ông Nguyễn Minh Lập cũng đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ máy cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác giảm nghèo. “Muốn giúp hộ nghèo nâng cao năng lực thì trước hết cán bộ giảm nghèo phải nâng cao năng lực của họ, phải tự mình chuyển bộ mình ngay” - ông Lập nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Mỹ An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN