Đề án thành lập thành phố Bến Tre đã được nghiệm thu

12/06/2009 - 07:35
Thị xã Bến Tre nhìn từ phía Tây Nam. Ảnh: H.H

Ngày 5-6-2009, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của bộ ngành có liên quan để thẩm định Đề án thành lập thành phố Bến Tre trực thuộc tỉnh Bến Tre. Cuộc họp có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính. Về phía địa phương có đại diện UBND tỉnh Bến Tre, UBND thị xã Bến Tre và đại diện 6 sở ngành có liên quan.

Sau khi nghe đại diện thị xã Bến Tre báo cáo tóm tắt Đề án “thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre” đại diện bộ ngành Trung ương có một số ý kiến đóng góp. Thứ trưởng Bộ Nội vụ kết luận cuộc họp với nội dung như sau:

- Sau 2 năm kể từ khi có quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại III, địa phương có sự cố gắng rất lớn và sự phát triển khởi sắc của thị xã Bến Tre phải được kể đến là từ khi có chủ trương xây dựng cầu Rạch Miễu, tỉnh rất quan tâm Thị xã, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm xây dựng thị xã Bến Tre trở thành đô thị loại III và sau đó là thành phố trực thuộc tỉnh.

Đối chiếu với các tiêu chí theo qui định, đa số tiêu chí đều đạt và đạt cao; một số tiêu chí chưa đạt nhưng với quyết tâm xây dựng thành phố trong tương lai của địa phương và ý kiến của các đại biểu bộ, ngành Trung ương, chủ trì hội nghị kết luận:

+ Trong thời gian tới, Bến Tre cần chú ý công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch đất đai của thành phố và cần phải quan tâm quản lý đô thị theo quy hoạch, tránh và hạn chế sự điều chỉnh không cần thiết.

+ Nội thành và ngoại thành nên giữ như hiện nay và tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng, không nên mở rộng thêm về không gian.

+ Việc đô thị hóa phải có trọng tâm, trọng điểm, không làm tràn lan, dàn trải, đặc biệt là phải tạo điều kiện cho nhân dân và Nhà nước cùng làm để phát triển.

+ Về chất lượng đô thị: Cần phải nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, không bằng lòng với kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế và các tiêu chí còn thấp, nâng chất những tiêu chí đã đạt.

+ Tập trung nâng chất các đơn vị hành chính xã, phường hiện có về các tiêu chí như: dân trí, trình độ cán bộ, trình độ quản lý, bố trí dân cư… khai thác lợi thế sông rạch, cảnh quan đô thị thu hút phát triển du lịch sinh thái.

+ Giao thông thủy phát triển số lượng nhưng phải chú ý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh mặt nước, dòng chảy, cảnh quan môi trường…

Kết quả lấy ý kiến của đại diện các bộ có 7/7 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%), đề nghị Chính phủ có nghị quyết thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre.

P.V.T.N

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN