Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

03/11/2022 - 12:52

BDK.VN - Sáng 3-11-2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, UBKT thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng đến năm 2030”.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu; Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trường Chính trị; Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Qua buổi tọa đàm, có 11 ý kiến của các đại biểu tham luận, trên tổng số 31 tham luận đã gởi về ban tổ chức. Trong đó, đã tập trung đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ KTGS. Đặc biệt là sau hơn 12 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (nay là Kết luận 34-KL/TW) về Chiến lược công tác KTGS của Đảng. Qua đó cho thấy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp rất quan tâm công tác KTGS. Xác định công tác KTGS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, lãnh đạo mà không có KTGS coi như không lãnh đạo. Do đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về KTGS, kỷ luật Đảng để thực hiện.

Chú trọng đổi mới đối tượng, nội dung, phương pháp KTGS theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, công tác KTGS, kỷ luật Đảng còn có những hạn chế như: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn tuy có tiến bộ nhưng chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập chưa coi trọng đúng mức công tác KTGS, chất lượng còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn vi phạm quy chế làm việc. Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chưa làm tốt công tác phát hiện, phòng ngừa vi phạm; việc phát hiện, nhân rộng những cách làm mới, hiệu quả chưa nhiều.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao việc UBKT Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm và đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Công tác KTGS phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính”. Kịp thời sơ kết, tổng kết, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác KTGS, kỷ luật Đảng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận hội nghị.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT phải nhận thức đầy đủ, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định, đặc biệt là KTGS các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn của đảng viên, đi liền với phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên.

Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để dẫn đến vi phạm. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu định kỳ 6 tháng làm việc với UBKT để nắm tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác KTGS của UBKT và định hướng tham mưu thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng.

 Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Lãnh đạo tốt việc chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng. Theo dõi, KTGS việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với tổ chức đảng ở những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

UBKT các cấp chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; UBKT cấp trên thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng, tạo sự đồng bộ, quyết liệt hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tham mưu cấp ủy điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy chế phối hợp giữa UBKTvới các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; coi trọng việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cấp ủy, UBKT với các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền công tác KTGS, kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện KTGS theo phương châm: “Lãnh đạo nội dung gì thì KTGS nội dung đó; KTGS nội dung gì thì tuyên truyền nội dung đó”, “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Tăng cường KTGS trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban hành văn bản pháp luật, lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ.

Mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực. Chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

 Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức công tác KTGS cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới để có cơ sở nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng, tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, phương thức phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt công tác KTGS. Công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng để cán bộ và Nhân dân giám sát, góp ý xây dựng. Đồng thời, làm cho cán bộ, cơ quan kiểm tra phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận kiểm tra, thật sự là công cụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

“Sau tọa đàm, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; những việc nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để tập trung thực hiện đạt kết quả. Tập trung báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình năm 2021; báo cáo kiểm điểm tự phê bình năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác KTGS, kỷ luật của Đảng năm 2021; chương trình KTGS năm 2022, để phục vụ kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết năm 2022. Chuẩn bị Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN