Đề cử Việt Nam làm Báo cáo viên của Ủy ban 6 LHQ

14/10/2012 - 09:47

Đây là vị trí đại diện cho khu vực châu Á, tham gia vào cơ chế điều hành công việc của Ủy ban.

Trong phiên họp toàn thể mới nhất của Ủy ban 6 (Ủy ban Pháp lý) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 67, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Hiệu - Tham tán Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, giữ chức Báo cáo viên của Ủy ban.

Đây là vị trí đại diện cho khu vực châu Á, tham gia vào cơ chế điều hành công việc của Ủy ban.

Với tư cách là báo cáo viên, đại diện của Việt Nam sẽ tham gia sâu vào các công việc của Liên Hợp Quốc trong vấn đề pháp lý như tham gia điều hành, điều phối công việc, tổng hợp, báo cáo các công việc và đại diện cho Ủy ban trình các Dự thảo Nghị quyết để Đại hội đồng thông qua tại các phiên họp.

Việc đại diện Việt Nam được các nước châu Á đề cử và được các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong Ủy ban nhất trí bầu chọn, đã giúp Việt Nam có điều kiện tham gia sâu rộng, tích cực và có hiệu quả hơn vào các hoạt động quốc tế tại Ủy ban 6 nói riêng và diễn đàn Liên Hợp Quốc nói chung.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN