Đề nghị Chính phủ cho chủ trương Đề án giai đoạn 2012- 2015

28/03/2014 - 07:42

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 27-3-2014, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát đã đến làm việc với Sở GD&ĐT (đơn vị chịu trách nhiệm chính của Đề án). Ông Lâm Kiến Thiết - Phó Giám đốc Sở tiếp và làm việc với đoàn. Ngoài ra, còn có lãnh đạo các sở có liên quan đến việc thực hiện Đề án: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tham gia trong buổi làm việc.

Thực hiện Quyết định số 20/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 đến 2012” - xóa lớp học tạm bợ và lớp học 3 ca cũng như có nhà ở công vụ cho giáo viên ở xa trường trên 30km, tỉnh Bến Tre, Đề án giai đoạn 2008-2012 có 2.439 phòng học và 5.232m2 nhà ở công vụ cho giáo viên được phê duyệt. Đến nay, đã có 1.612 phòng học kiên cố được đưa vào sử dụng và 254 phòng đang thi công, còn lại chưa khởi công; có 4.628m2 nhà công vụ được sử dụng. Tổng nguồn vốn cấp cho dự án đã giải ngân là 867,791 tỷ đồng.

Nguyên nhân thực hiện chưa thành công Đề án vì yếu tố trượt giá nguyên vật liệu so với suất đầu tư ban đầu là quá nhiều. Cụ thể quy định của Trung ương là 176 triệu đồng/phòng nhưng sau thi công có công trình đã trên 500 triệu đồng/phòng học; nhiều địa phương triển khai giải phóng mặt bằng còn chậm; nhiều công trình không thể thi công do thực hiện Nghị quyết số 11 nên không bố trí được vốn; nhiều văn bản của các bộ, ngành ra đời liên tục cũng gây khó khăn trong việc thực hiện Đề án…

 Theo ông Thiết, chủ trương kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên thời gian qua đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục, giảm bớt khó khăn về thiếu phòng học, xóa bỏ tình trạng học ca 3, tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên có chỗ học hành, sinh hoạt thuận lợi. Tuy nhiên, do nguồn vốn Trung ương phân bổ hàng năm còn ít nên việc thực hiện Đề án gặp nhiều khó khăn. Các Sở thống nhất đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh tăng suất đầu tư bình quân lên 395 triệu đồng/phòng học để phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh và cấp khoản chênh lệnh suất đầu tư các công trình đã triển khai giai đoạn 2008-2012; đồng thời đề nghị Chính phủ sớm cho chủ trương triển khai chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2012-2015.

Ông Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao việc phối hợp khá tốt trong thực hiện Đề án giữa các sở, ngành có liên quan, cũng như việc giám sát thường xuyên và có hiệu quả trong quá trình triển khai đề án và đã kịp thời phát hiện, điều chỉnh những phát sinh bất cập ở một số công trình. Mục tiêu Đề án đã được hoàn thành với số lượng khá lớn trong điều kiện kinh tế khó khăn. Ông Phước cũng chỉ ra một số hạn chế như khâu giám sát việc đưa vào sử dụng một số công trình còn lỏng lẻo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của công trình; khâu thiết kế kiến trúc của Đề án chưa đồng bộ; việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án còn bị động, nhiều công trình chưa tính đến những nhu cầu cần thiết trong tương lai; nhiều nhà thầu thi công công trình còn yếu, nhiều hồ sơ bị tồn đọng sau khi đã gửi đến đơn vị giám định nghiệm thu; chưa tính toán được nguồn vốn sửa chữa duy tu công trình sau khi đưa vào sử dụng; nhiều công trình đã giao cho huyện quản lý đầu tư vượt thẩm quyền… Sở GD&ĐT phải hết sức lưu ý trong việc xây dựng chương trình thực hiện các giai đoạn tiếp theo, phải tính toán kỹ lưỡng việc quy hoạch mặt bằng cho hợp lý hơn, đảm bảo việc mở rộng công trình khi cần thiết; phải lồng ghép việc thực hiện Đề án vào mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn theo quy định của chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, ưu tiên xây dựng các công trình bức xúc.

Tin, ảnh: M.Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN