Đề nghị cho người dân kéo dài thời gian nuôi tôm biển cho đến khi hệ thống ngọt hóa khép kín hoàn toàn

21/04/2014 - 07:19

Cử tri các xã trong vùng ngọt hóa của Bình Đại (Thạnh Trị, Định Trung, Phú Long, Lộc Thuận, Vang Quới Đông, Thới Lai) đề nghị cho người dân kéo dài thời gian nuôi tôm biển cho đến khi hệ thống ngọt hóa đê sông Tiền và sông Ba Lai được khép hoàn toàn.

Đồng thời, đề nghị qui hoạch lại vùng nuôi tôm biển để người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Khi chính quyền cấm nuôi tôm thì hướng chuyển cây trồng, vật nuôi như thế nào? Đồng thời chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu ứng dụng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong vùng ngọt hóa để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trả lời: Đối với việc người dân xin kéo dài thời gian nuôi tôm biển, thì nhằm duy trì và bảo vệ môi trường trong vùng đã ngọt hóa ven sông Ba Lai, sông Tiền, đề nghị các hộ dân thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6111/2013. Theo đó, khu vực ngoài đê sông Hàm Luông, sông Tiền, sông Cổ Chiên, các vùng đất chưa được ngọt hóa và các vùng tương tự: cho phép các hộ đã đào ao nuôi tôm được tiếp tục nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các vấn đề kỹ thuật có liên quan về bảo vệ môi trường, nguồn nước, xử lý chất thải, bảo vệ đê, chống sạt lở… theo qui định hiện hành; đồng thời tổ chức các ban quản lý vùng nuôi, hỗ trợ tập huấn, trang bị kiến thức cho người nuôi để hạn chế rủi ro, thiệt hại. Đối với các vùng ngọt hóa, cho phép các hộ đã đào ao được tiếp tục nuôi đến 30-6-2014 phải chấm dứt (các hộ phải ký cam kết để chấm dứt nuôi đúng thời hạn). Nghiêm cấm tất cả các trường hợp đào ao mới để nuôi. Đối với việc qui hoạch…, UBND tỉnh đã giao Sở NN-PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai xây dựng báo cáo điều chỉnh qui hoạch chi tiết nuôi tôm thẻ chân trắng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; dự kiến báo cáo sẽ hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét vào quí II-2014.

Đối với việc chuyển đổi cây trồng, nghiên cứu, ứng dụng các mô hình…, ngành NN-PTNT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao (ba ba, ếch, lươn, các lóc, cá trê, cá rô phi, tôm càng xanh…) và phổ biến nhân rộng các mô hình trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả trong vùng ngọt hóa để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn hỗ trợ kỹ thuật nuôi và phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân trong thời gian cho phép nuôi tôm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cử tri xã Phú Khánh (Thạnh Phú) phản ánh: Mặt đập đê bao 418 có chiều dài 2,2km đã được cấp trên đầu tư nâng cấp xong, hiện nay mặt đường vào mùa nắng bị cát bủn, mùa mưa bị lầy lội, rất khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, đề nghị tiếp tục rải đá dăm hoặc bê-tông.

- Công trình nâng cấp đê bao Cái Bần (418) được khởi công từ 28-7-2012 và thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2013. Do thiếu đất dính để đắp đê nên công trình được thi công bằng phương án lấy đất dính trong lòng tuyến đê hiện hữu để đắp thành 2 bên lề bơm cát vào đạt đến cao trình thiết kế, nên gây ra tình trạng như cử tri nêu trên. UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT, UBND huyện Thạnh Phú và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh cùng các cơ quan có liên quan phối hợp giải quyết sớm kiến nghị của cử tri.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN