Podcasts

Điểm tin: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Biến thể phụ BA.2.12.1 xuất hiện tại Việt Nam

21/07/2022 - 18:08

BDK.VN - Biến thể phụ BA.2.12.1 xuất hiện tại Việt Nam; Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Giá xăng giảm mạnh đến 3.600 đồng/lít; Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tiếp chào xã giao Đại sứ Đặc Cộng hòa Philippines tại Việt Nam… là những tin tức nổi bật diễn ra trong nước và tỉnh Bến Tre ngày 21-7-2022.

0:00 0:00