Podcasts

Điểm tin: Xác định nơi cư trú bằng căn cước công dân, không cần thêm giấy tờ khác; 2 trường hợp ngộc độc rượu

23/08/2022 - 18:21

BDK.VN - Xác định nơi cư trú bằng căn cước công dân, không cần thêm giấy tờ khác; Bộ Nội vụ đề xuất biên chế công chức 5 năm tới; Động đất mạnh xảy ra ở Kon Tum; Giồng Trôm quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; 2 trường hợp ngộc độc rượu… là những tin tức nổi bật diễn ra trong nước và tỉnh Bến Tre ngày 23-8-2022

0:00 0:00