Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh

Điển hình trong phong trào thi đua ngành Kiểm tra đảng năm 2022

08/02/2023 - 05:53

BDK - Là chi bộ cơ sở trong đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an tỉnh, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ có 21 đảng viên (ĐV), sinh hoạt tại 3 tổ đảng. Hưởng ứng Kế hoạch số 58-KH/ĐUCA ngày 20-9-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về phát động phong trào thi đua ngành Kiểm tra (KT) Đảng giai đoạn 2020 - 2025, chi bộ đã đăng ký thi đua từ đầu năm với các chỉ tiêu cụ thể và phát động trong toàn thể cán bộ, ĐV tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trương Tấn Tùng - Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (bìa phải) nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đồng chí Trương Tấn Tùng - Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (bìa phải) nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ngành KT Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phát động, chi ủy chi bộ xác định công tác KT, giám sát (GS) có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Qua KT, GS, không chỉ kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục mà còn giới thiệu ưu điểm, mô hình tốt, cách làm hay để phát huy, nhân rộng.

Ngay từ đầu năm 2022, chi bộ xây dựng chương trình KT, GS, xác định đối tượng, nội dung, thời gian và phân công các đồng chí trong chi ủy chủ trì thực hiện các cuộc KT, GS. Kết quả trong năm 2022, chi bộ đã KT chấp hành và GS chuyên đề đối với 8/8 ĐV, trong đó có 1 đồng chí là chi ủy viên. Việc KT, GS được phân kỳ, sắp xếp hợp lý; mỗi ĐV được chọn KT hoặc GS trong một kỳ sinh hoạt chi bộ nên chất lượng cuộc KT, GS được đảm bảo chuyên sâu; có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu chọn nội dung để yêu cầu đối tượng KT, GS viết báo cáo, tổ chức họp tổ đảng, họp chi bộ, các ý kiến góp ý, thông báo kết luận và kế hoạch khắc phục hạn chế (nếu có) đều được thực hiện đúng theo quy trình, bảo đảm chất lượng. Công tác GS thường xuyên đối với ĐV được thực hiện nghiêm túc.

Công tác sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ đảng là một trong những điểm mạnh của Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ. Chi ủy duy trì sinh hoạt lệ kỳ, sinh hoạt chuyên đề rất nghiêm túc. Việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo đúng định kỳ và có mời tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đến dự. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; trình tự buổi sinh hoạt, tỷ lệ ĐV tham dự tương đối đầy đủ; số lượt ĐV phát biểu và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp tổ đảng, chi bộ đều có chất lượng; biên bản sinh hoạt chi bộ, sổ tay ĐV được ghi chép đầy đủ, cẩn thận.

 Bên cạnh đó, chi ủy còn quan tâm lãnh đạo thực hiện và duy trì đều đặn sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với từng thời điểm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Báo cáo đề dẫn của chuyên đề, các ý kiến thảo luận và kết luận của đồng chí chủ trì đều có chất lượng. Qua sinh hoạt chuyên đề, nhiều vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh trong quá trình công tác, nhất là công tác nghiệp vụ được trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Bài học kinh nghiệm

Đồng chí Trương Tấn Tùng - Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ chia sẻ kinh nghiệm: Chi ủy thực hiện theo đúng quy chế làm việc và duy trì nền nếp sinh hoạt, tất cả ĐV đều nắm vững quy trình sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ lệ kỳ, sinh hoạt chuyên đề, KT, GS ĐV đều có thông báo trước để ĐV chuẩn bị nên các ý kiến phát biểu đều có chất lượng. Người chủ trì các buổi sinh hoạt nắm vững nguyên tắc, nội dung sinh hoạt, quá trình điều hành có sự linh hoạt, gợi mở những vấn đề cần tập trung thảo luận và kết luận cụ thể đối với từng nội dung nên chất lượng sinh hoạt và ban hành nghị quyết tốt.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh được chi ủy quan tâm thực hiện thường xuyên và xem đây là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể cấp ủy, chi bộ; ban hành nghị quyết phân công công tác cho ĐV, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của tập thể và từng cá nhân. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, ĐV trong từng thời điểm, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, kịp thời có biện pháp tháo gỡ. Tăng cường giáo dục truyền thống, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành tổ chức kỷ luật. Triển khai, quán triệt đầy đủ chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành đến từng cán bộ, ĐV.

Chi bộ chú trọng công tác quản lý cán bộ, đi báo việc về báo công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ đảng. Quan tâm việc KT, giáo dục trách nhiệm của ĐV trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Duy trì liên hệ kiểm điểm, “tư soi”, “tự sửa” đối với cán bộ, ĐV theo 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hàng tháng, mỗi tổ đảng chỉ định 1 ĐV tiến hành tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở đó, chi ủy quyết định lựa chọn 1 ĐV tiến hành tự phê bình và phê bình tại cuộc họp chi bộ.

“Trong thời gian tới, Chi ủy Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thanh tra, KT, GS thường xuyên, quản lý chặt cán bộ, ĐV cả trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện ngay từ đầu những biểu hiện lệch lạc, xác minh làm rõ và có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh không để kéo dài, dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật. Thực hiện tốt kế hoạch công tác KT, GS năm 2023 đề ra; chú trọng KT ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Tiến hành KT, GS thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa là chính; đồng thời cương quyết xử lý ĐV vi phạm…”, đồng chí Trương Tấn Tùng - Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh cho biết.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen tập thể điển hình trong thực hiện phong trào thi đua ngành Kiểm tra Đảng, giai đoạn 2020 - 2025.

Nguyễn Huỳnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN