Diện mạo xã nông thôn mới ngày càng khởi sắc hơn

08/05/2015 - 07:23
Đường nông thôn mới xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: H. Hiệp

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã tổ chức công nhận 4 xã NTM vào năm 2014, đang triển khai để hoàn thành công nhận 5 xã điểm trong năm 2015; đồng thời, tổ chức tổng kết phong trào xây dựng NTM toàn tỉnh để triển khai trên diện rộng theo kế hoạch đề ra.

Những con số ấn tượng

Đến nay, 124 xã điểm NTM hoàn thành quy hoạch chung không gian tổng thể toàn xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội. Năm 2015, bổ sung quy hoạch xây dựng cho 20 xã xây dựng NTM. Toàn tỉnh có 426 tổ hợp tác  theo Nghị định số 151 của Chính phủ với 8.547 tổ viên.

Toàn tỉnh hiện có 1.295km đường giao thông nông thôn được làm mới và cải tạo, nâng cấp, xây dựng 956 cây cầu, cống dân sinh với tổng vốn đầu tư khoảng 17.164 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 16 ngàn tỷ đồng. 123 xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, tổng kinh phí đầu tư hệ thống lưới điện đến nay đạt 870 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,64%.

124 xã xây dựng NTM đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, có 11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn tỉnh có 1 huyện văn hóa, 163/164 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Đến nay, có 753/983 khu dân cư, 53 xã, phường, thị trấn và TP. Bến Tre cơ bản không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 9%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 24,88 triệu đồng/năm.

Toàn tỉnh có 43 công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 84%, số hộ sử dụng nước sạch đạt theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế 39,4%. Trên địa bàn 124 xã xây dựng NTM hiện có 13,19% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn về môi trường, 120 xã có tổ bảo vệ môi trường.

Kinh nghiệm từ xây dựng NTM

Tiếp tục quán triệt phương châm không làm thay, vẫn thực hiện nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Cần tập trung quyết liệt vào công tác tuyên truyền, vận động sao cho người dân thấm nhuần mục tiêu của chương trình, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, quyền và nghĩa vụ, những phần việc mà họ cần phải làm, tạo niềm tin và động lực cho người dân sẵn sàng đóng góp của cải, công sức của mình để thực hiện xây dựng NTM.

 Để việc xây dựng NTM chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận, huy động được đông đảo người dân tham gia, phải có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu. Phải có đội ngũ cán bộ phụ trách xây dựng NTM thật sự tâm huyết, chủ động và sáng tạo, luôn tìm tòi, học hỏi, triển khai thực hiện công việc một cách linh hoạt. Xây dựng NTM cấp xã phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của xã, tránh rập khuôn, máy móc. Không có tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích; các xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo chất lượng các tiêu chí, phải đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, khi đó phong trào mới có tính lan tỏa.

Tạo khí thế sôi nổi      

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền sâu rộng về Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt thêm 5 xã và đến năm 2020, toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí giao thông, thu nhập, môi trường và an ninh trật tự xã hội.

Tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn, cơ bản hoàn thành 6 loại công trình trên cơ sở ưu tiên cho các xã khó khăn, gồm: giao thông, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao ấp nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

CMĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN