Diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh

09/10/2014 - 17:40

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4804/2014 về việc tổ chức đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, các cấp tỉnh, huyện, xã thành lập ban tổ chức đại hội, hội nghị đảm bảo gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả. Đối với cấp cơ sở, đơn vị có số lượng dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức hội nghị toàn thể; trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức hội nghị đại biểu. Đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc, số lượng dự hội nghị không quá 50 đại biểu.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị đại biểu; số lượng không quá 200 đại biểu là những người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, là tấm gương điển hình tiên tiến. Riêng các sở, ban, ngành tỉnh có thể mời đại biểu thuộc hệ thống dọc cấp huyện, thành phố và cơ sở tham dự.

Đối với cấp tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX có số lượng không quá 500 đại biểu, trong đó 70% là các điển hình tiên tiến.

Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tổ chức từ ngày 1-3-2015 đến 30-4-2015; cấp huyện, thành phố và các sở, ngành, đoàn thể từ ngày 1-5-2015 đến 30-7-2015. Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ IX, dự kiến vào cuối tháng 9-2015. Cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có kế hoạch cân đối sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc quỹ thi đua khen thưởng được phân bổ của năm 2015 để tổ chức hội nghị.


Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN