Diễn ra kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh (khóa VII)

19/06/2009 - 08:46

Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh – khóa VII sẽ được tổ chức vào 2 ngày 21 và 22-7-2009. Kỳ họp lần này sẽ được nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND về kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2009; bổ sung chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt NQ HĐND năm 2009.

Thông qua các đề án: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã từ năm 2008 đến năm 2010 và định hướng nhu cầu đào tạo đến năm 2015; quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Báo cáo kết quả thực hiện các đề án: Phát triển kinh tế hợp tác; cải cách hành chính giai đoạn II; gia đình văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ thông qua một số tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung NQ 08/2007/NQ-HĐND về chiến lược dân số; qui định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; lệ phí hộ tịch; qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm; lệ phí địa chính; mức thu phí qua phà Hưng Phong; mức thu phí qua cầu sông Thom…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN