Diễn tập chiến đấu phòng thủ

28/11/2016 - 06:45

Các học viên đang diễn tập.

Trường Quân sự tỉnh vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 4, năm học 2015-2016.

Trường lấy địa bàn xã An Phước, huyện Châu Thành làm đầu bài để diễn tập. Nội dung diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển cấp xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; thuyết minh chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2: chuyển cấp xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ (trong đó các vấn đề huấn luyện gồm: 1 - chuyển cấp xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực; 2 - thực hành đánh địch tiến công hỏa lực; 3 - tổ chức chuẩn bị chiến đấu). Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ, tổ chức thực binh trung đội dân quân cơ động chiến đấu tập kích, có sử dụng đạn hơi thuốc nổ.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các học viên trong quản lý điều hành chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN