Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

28/10/2020 - 20:11

BDK.VN - Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh vừa tổ chức diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có di chuyển một phần vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) Đại đội Kho (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) ra khu căn cứ chiến đấu. Đại biểu Cục Kỹ thuật Quân khu 9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố đến dự.

Vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật vào các hầm vũ khí tại khu căn cứ chiến đấu.

Vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật vào các hầm vũ khí tại khu căn cứ chiến đấu.

Trong thời gian 1 ngày, Đại đội Kho tiến hành nhận lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, trao đổi chính trị viên, họp đại đội, đại đội trưởng quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, giao nhiệm vụ cho các bộ phận thuộc quyền, thông báo lịch thời gian; họp chi bộ thông qua kế hoạch mở niêm, cấp phát VKTBKT và kế hoạch cơ động sơ tán kho; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ; cử lực lượng đi trước ra căn cứ chiến đấu; đại đội trưởng hạ đạt mệnh lệnh hành quân và chỉ huy đơn vị cơ động ra căn cứ chiến đấu; họp đơn vị tại căn cứ chiến đấu; đại đội trưởng triển khai kế hoạch bảo đảm kỹ thuật tại căn cứ chiến đấu, chỉ thị những công việc tiếp theo.

Nhận xét sau buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh: Cuộc diễn tập đã đánh giá thực chất kết quả huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ ở Kho đạn của tỉnh. Thông qua diễn tập đã góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho chỉ huy, cơ quan; nâng cao khả năng tiếp nhận, cấp phát, mở niêm cất, tổ chức cơ động sơ tán vũ khí, trang bị kỹ thuật của kho; từ đó làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch trong chuyển trạng thái SSCĐ sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN