Diễn tập phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn có vũ trang

05/08/2016 - 06:57

Ngày 4-8-2016, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Giồng Trôm cùng 2 xã Tân Hào và Long Mỹ tổ chức diễn tập phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn có vũ trang. 

Tình huống diễn tập: tại huyện Giồng Trôm, nhân dân các xã Tân Hào, Long Mỹ, Hưng Nhượng, Thạnh Phú Đông và Thị trấn mỗi ngày có từ 50 - 100 lượt người kéo về UBND huyện khiếu kiện về đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi trường, các hộ tiểu thương của một số chợ không thống nhất giá cho thuê của công ty… Riêng xã Tân Hào, Long Mỹ đã phát hiện nhiều truyền đơn kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ chính quyền; lợi dụng tình hình gây rối, bạo loạn kẻ địch sẽ sử dụng vũ trang để đánh chiếm cơ quan Đảng, Nhà nước ở một số xã nêu trên.

Nội dung diễn tập chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy của 2 xã triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn của UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khẩn trương điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiếu đấu của Quân sự, Công an, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đội dân phòng bảo vệ các mục tiêu quan trọng như Đảng ủy, UBND, các cơ quan, ban ngành xã, cơ quan của huyện, tỉnh đóng trên địa bàn, kiên quyết không để kẻ địch đánh chiếm, đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của địch, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Giai đoạn 2 là phần thực binh, trung đội dân quân Tân Hào, Long Mỹ thực hành chiến đấu đánh chiếm khôi phục mục tiêu khu hành chính xã.

Cuộc diễn tập của 2 xã Tân Hào và Long Mỹ được đánh giá đã bám sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN