Điều chỉnh giá xăng dầu: Không được gây tác động quá lớn

10/06/2009 - 05:34

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương căn cứ giá xăng dầu thế giới để tiếp tục điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước theo nguyên tắc thị trường nhưng không gây tác động quá lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng về điều hành giá xăng dầu. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương căn cứ giá xăng dầu thế giới để tiếp tục điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước theo nguyên tắc thị trường nhưng không gây tác động quá lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Để thực hiện nguyên tắc trên, Thủ tướng cho phép Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu, chỉ đạo áp dụng các biện pháp tài chính như: giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, tạm thời chưa trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, chưa thực hiện việc hoàn trả tiền ứng lỗ xăng của năm 2008.

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới trong thời gian tới, Bộ Tài chính chủ động điều hành các biện pháp tài chính nêu trên để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và không gây biến động lớn, ảnh hưởng không tốt đến thị trường xăng dầu trong nước.

Bộ Tài chính cấp đủ cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu số lỗ dầu phát sinh đến hết ngày 31/12/2008 để doanh nghiệp có vốn nhập khẩu xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu theo yêu cầu nhập khẩu cần thiết./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN