Điều chỉnh quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

31/03/2020 - 20:27

Cử tri xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú phản ánh theo quy định tại Điểm g, h, Khoản 1; Điểm c, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, khi vi phạm khai thác khối lượng khoáng sản là cát, sỏi lòng sông từ 50m3 trở lên mới tịch thu phương tiện khai thác, nếu khối lượng khai thác dưới 50m3 thì không thể tịch thu phương tiện khai thác. Do đó, các địa phương gặp khó khăn trong việc xử phạt vi phạm trong khai thác cát lòng sông, không tịch thu được phương tiện khai thác nên các đối tượng tiếp tục dùng phương tiện tái vi phạm. Mặt khác, tình hình khai thác cát trái phép ngày càng gia tăng, chưa có giải pháp kiềm chế, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương điều chỉnh quy định nêu trên để đảm bảo tính răn đe trong xử phạt các đối tượng vi phạm trên lĩnh vực này.

UBND tỉnh trả lời: Vấn đề trên, UBND tỉnh xin thông tin đến cử tri được rõ: Trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Những bất cập của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, Sở TN&MT đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 7-8-2019 gửi đến Bộ TN&MT. Đồng thời, ngày 19-9-2019, Bộ TN&MT có Công văn số 4763/BTNMT - ĐCKS gửi về các địa phương để góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP. Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung trên. Hiện nay, Bộ TN&MT đang tiếp tục rà soát để trình Chính phủ ban hành.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN