Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý

01/12/2010 - 07:51

Ngày 29-11-2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp công bố và trao quyết định phân công nhiệm vụ một số thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Cao Minh Đức, Trương Minh Nhựt và Đặng Ngọc Anh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng tham dự.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 15-11-2010 để giới thiệu, bầu cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; đồng chí Cao Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1-12-2010; đồng chí Trương Minh Nhựt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Sở Công thương kể từ ngày 1-12-2010 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương. Theo quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, đồng chí Đặng Ngọc Anh - Trưởng Phòng Nghiên cứu văn hóa - xã hội (Văn phòng UBND tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1-12-2010.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN