Điều tiết cảnh giới trên tuyến kênh Chợ Lách và hạn chế giao thông thủy trên tuyến sông Bến Tre

29/09/2010 - 08:06

Theo thông tin từ Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11, trong thời gian 3 tháng, từ ngày 1-10-2010, các phương tiện khi lưu thông qua tuyến kênh Chợ Lách (thuộc huyện Chợ Lách) phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đã bố trí và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua tuyến kênh này.

Cũng nhằm đảm bảo trật tự giao thông thủy trên tuyến sông Bến Tre, trong khi Công ty thi công cơ giới 1 lao lắp nhịp giàn thép tại khoang thông thuyền cầu Bến Tre, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11 sẽ cấm luồng các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Bến Tre 1; thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ, ngày 30-9-2010. Các phương tiện thủy khi lưu thông trên sông Bến Tre phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đã bố trí và sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

PV.KT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN