DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập DN trong 1 năm

08/04/2011 - 13:17

Theo Quyết định 21/2011/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế trong thời gian 1 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2011.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghệp 1 năm - Ảnh minh họa

DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là các DN đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa, trừ: Các DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, DN là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, DN nhỏ và vừa không được gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế thu nhập đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, việc gia hạn nộp thuế như quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Số thuế được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý

Số thuế thu nhập DN được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy  định của pháp luật về thuế thu nhập DN.

Trường hợp DN có nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động thì thuế thu nhập DN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập  từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Thời gian gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập DN đối với số thuế tính tạm nộp của từng quý năm 2011 như sau:

Quý

Thời gian gia hạn nộp thuế

I/2011

Không quá ngày 30/4/2012

II/2011

Không quá ngày 30/7/2012

III/2011

Không quá ngày 30/10/2012

IV/2011

Không quá ngày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011)

Trường hợp ngày nộp thuế quy định nêu trên là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Việc gia hạn nộp thuế thu nhập DN của DN nhỏ và vừa là nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

III/2011 Không quá ngày 30/10/2012

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích