Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến dự án luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/03/2009 - 07:46

Đoàn đại biểu Quốc hội vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật. Cùng dự có đại diện MTTQ tỉnh, Hội Luật gia, các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Lao động - Thương binh - Xã hội.

DỰ ÁN LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Dự thảo Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm 8 chương, 61 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải có luật quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, dự luật xác định quan hệ giữa Nhà nước và người được bồi thường là “quan hệ dân sự hành chính đặc thù”, không xác định rõ là quan hệ dân sự hay quan hệ hành chính nên còn một số lấn cấn trong qui định. Đối với một số điều khoản cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng qui định thời hiệu yêu cầu Nhà nước bồi thường là 2 năm, kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, là quá dài. Đại biểu cho rằng chỉ cần 1 năm là đủ để tổ chức hoặc công dân suy nghĩ về việc có nên nộp đơn yêu cầu bồi thường hay không. Mặt khác, luật này không qui định thời gian mà “cơ quan có thẩm quyền ban hành hành văn bản xác định có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ” là bao lâu. Như vậy sẽ rất khó trong xác định trách nhiệm công vụ.

Điều 21 qui định thời hạn giải quyết bồi thường là 60 ngày. Một số ý kiến cho rằng thời gian 60 ngày là quá ngắn, cơ quan có trách nhiệm khó có thể hoàn tất việc xác minh thiệt hại, thương lượng về việc bồi thường. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ngược lại là thời gian 60 ngày là đủ. Vì nếu càng kéo dài thời gian, sự bức xúc giữa Nhà nước và công dân càng sâu thêm, kéo dài thêm là không cần thiết.

Có ý kiến đề nghị bổ sung qui định cơ quan hoặc người có trách nhiệm bồi thường không phải chịu án phí hoặc phải có qui định lấy nguồn từ đâu. Vì thực tế, có nhiều trường hợp vụ việc giải quyết ở tòa án, chờ phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, thời gian kéo dài rất lâu. Án phí có tính lãi suất nên có trường hợp phát sinh số tiền lớn, không biết giải quyết như thế nào.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN