Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đầu tư công

01/04/2014 - 16:56

Ông Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư công. Ảnh: T. Long

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đầu tư công. Ông Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Đầu tư công gồm 109 điều, quy định việc việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Tại hội nghị, đa số ý kiến tán thành dự thảo Luật. Đại biểu đề xuất cần làm rõ khái niệm đầu tư công, dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia,…  cần có tiêu chí rõ ràng. Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công; quy định giám sát của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư công; cần điều chỉnh một số từ ngữ trong dự thảo Luật Đầu tư công cho phù hợp.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN