Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trườngvề việc quản lý nhà, đất công

26/03/2010 - 08:31
Ông Trần Dương Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Đ

Ngày 24-3-2010, đoàn giám sát của HĐND tỉnh, do ông Trần Dương Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường (Sở TN-MT) về việc thực hiện quản lý nhà nước về nhà, đất công.

Theo thống kê của Sở TN-MT, quỹ đất của Nhà nước trên toàn tỉnh là 7.658 ha (4.166 thửa); trong đó, đất đã được xác lập pháp lý có 1.559 thửa, diện tích 3.595 ha (chiếm tỉ lệ 47%), đất chưa được xác lập pháp lý 4.062 ha (2.607 thửa); đất đang cho thuê, cho mượn 431 ha; đất đang bị lấn chiếm, tranh chấp 165,63 ha; diện tích đất cồn, bãi bồi mới nổi 8.867 ha. Thời gian qua, Sở TN-MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thi hành Luật Đất đai 2003 (có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2004) cùng các văn bản hướng dẫn việc thi hành Luật, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng đất của Nhà nước. Công tác rà soát, thống kê, phân loại những thửa đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, nhất là quỹ đất do UBND cấp xã đang quản lý sử dụng tại địa phương được thực hiện chặt chẽ, thống nhất.
Tuy nhiên, ở một số ít địa phương, đơn vị vẫn còn xảy ra tình trạng quản lý lỏng lẻo trong việc sử dụng đất công hoặc giao đất, cho thuê, cho mượn đất không đúng thẩm quyền, chậm xác lập pháp lý đối với đất công. Giải trình vấn đề này, đại diện Sở TN-MT cho biết: Nguyên nhân chính là các thửa đất thuộc quỹ đất của Nhà nước có tính chất lịch sử, trải qua nhiều nhiệm kỳ, với thời gian dài, nên việc điều tra để xác lập pháp lý gặp khó khăn; cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm nhiều công việc, yếu kém về năng lực, nên chưa làm tròn chức năng tham mưu, giúp cho UBND cấp xã quản lý, sử dụng tốt quỹ đất. Ông Trương Duy Hải, Giám đốc Sở TN-MT đề nghị UBMTTQ tỉnh cùng ngành chức năng cần có quy chế phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ địa chính xã kiểm điểm trước dân theo định kỳ, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và hiệu quả công việc, giảm tiêu cực.
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn, ông Trần Dương Tuấn đề nghị với Sở TN-MT các vấn đề gồm: phát huy tốt vai trò, chuyên môn trong quản lý đất công; cần có kế hoạch xác lập pháp lý đối với đất công; xử lý đúng theo pháp luật đối với đất cho thuê, cho mượn; đi sâu kiểm tra cán bộ địa chính cơ sở (có khen thưởng, kỷ luật). Từ nhiều ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, đoàn sẽ kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy ra nghị quyết chuyên đề về quản lý đất công trong thời gian tới.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN