Đoàn giám sát IFAD làm việc tại xã Châu Hưng

25/05/2011 - 07:49

Ngày 24-5-2011, đoàn giám sát Dự án IFAD đã làm việc với xã Châu Hưng (Bình Đại).

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban phát triển Dự án xã báo cáo kết quả thực hiện các công trình do IFAD tài trợ và công tác quản lý nguồn quỹ đầu tư trong thời gian qua. Theo dự án, xã Châu Hưng được đầu tư thực hiện 3 công trình gồm: chợ xã Châu Hưng, đường Hợp Tác Xã và đường Giồng Nổi; tổng nguồn vốn hỗ trợ trên 1tỷ đồng. Qua thời gian thực hiện, đến nay xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chợ xã Châu Hưng và đường Hợp Tác Xã, với tổng kinh phí xây dựng 702 triệu đồng; đồng thời, xã đang tiếp tục tiến hành khởi công xây dựng công trình đường Giồng Nổi, với tổng vốn đầu tư 380 triệu đồng. Đoàn đã chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế và bàn những giải pháp tích cực, tìm cơ hội để nâng cao hoạt động sử dụng nguồn quỹ đến thời điểm kết thúc dự án; trong đó đẩy mạnh phương pháp tiếp cận thị trường với giải pháp liên kết cùng các nhà đầu tư, các công ty thương mại để tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông nghiệp.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đến khảo sát công trình chợ xã Châu Hưng và đường Hợp Tác Xã. Đoàn đã đánh giá cao hiệu quả đạt được của dự án, đồng thời yêu cầu Ban phát triển dự án xã cần có những kế hoạch cụ thể hơn để phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện thực hiện tốt các công trình còn lại trong thời gian tới.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN