Đoàn giám sát IFAD Việt Nam đi thực địa tại huyện Ba Tri

01/10/2010 - 07:57

Ngày 28-9-2010, đoàn giám sát IFad Việt Nam đã cùng với Ban Quản lý dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông dân tỉnh Bến Tre (DBRP Bến Tre) đi thực địa tại huyện Ba Tri.

Trưởng Văn phòng Ban Quản lý DBRP huyện Ba Tri đã báo cáo tóm tắt các số liệu tác động chủ yếu của dự án từ tháng 6-2008 đến ngày 10-9-2010; trong đó, 8 xã thuộc dự án đã giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,69%. Đoàn đã chia làm hai nhóm đến xã Bảo Thuận và xã An Hiệp tham quan các công trình hạ tầng và thăm các hộ dân, các nhóm sản xuất...

Dân Sinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN