Đoàn kiểm tra 209 làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

21/09/2021 - 20:14

BDK - Chiều 21-9-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng Đoàn kiểm tra 209 có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức và các thành viên trong đoàn gồm đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận chỉ đạo.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối báo cáo với đoàn kết quả công tác tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 khóa XII, NQ số 03 của Tỉnh ủy về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”; Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các NQ, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy chế làm việc của cấp ủy một cách hiệu quả...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung của đoàn kiểm tra theo 3 nội dung trọng tâm về NQ Trung ương 4, NQ số 03, Quy chế làm việc và cá nhân đồng chí Bí thư. Đề nghị hoàn chỉnh báo cáo bổ sung toàn diện, cụ thể các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Sau đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Khối đã có kế hoạch triển khai, quán triệt nghiêm túc các NQ của Đảng các cấp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến biểu dương đơn vị đã có đổi mới phương pháp tổ chức triển khai, quán triệt NQ, nhất là trong tổ chức thực hiện NQ Tỉnh ủy, NQ của đơn vị năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đảng bộ, các quy định về nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Có bám sát quy chế, phân công giao việc rõ ràng, cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.

Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị chưa có tính bao quát, do đặc thù nên còn phát sinh nhiều vấn đề mới chưa có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Hướng tới, cần rà soát, chấn chỉnh các văn bản có liên quan trực tiếp đến cấp mình để tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, quản lý chặt chẽ đảng viên nơi cư trú. Tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn kịp thời đảng viên vi phạm. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gắn với sử dụng công nghệ thông tin. Phối hợp với các ban đảng xây dựng Quy chế làm việc cụ thể, tránh chồng chéo.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN