Đoàn kiểm tra 374 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm

26/05/2022 - 18:56

BDK - Ngày 26-5-2022, Đoàn kiểm tra 374 của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm về tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết (NQ) số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của cấp ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Đảng bộ huyện Giồng Trôm có 60 tổ chức cơ sở đảng, 298 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 6.312 đảng viên. Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Tỉnh ủy, Huyện ủy hàng năm (2021, 2022).

Theo báo cáo của huyện, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, gắn với nội dung phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện NQ số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã cụ thể hóa thành NQ số 04-NQ/HU của Huyện ủy, bám sát 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong NQ Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình của địa phương. NQ Huyện ủy gồm 28 nhóm chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. UBND cũng đã đề ra 27 chỉ tiêu với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, công vụ, công chức…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá cao huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, NQ số 08-NQ/TU, có bám sát tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai NQ Tỉnh ủy năm 2022 gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả NQ Huyện ủy năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức thực tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên quán triệt, thực hiện đầy đủ, có kết quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 21-KL/TW. Tiếp tục tuyên truyền chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo NQ của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm khơi dậy tâm thế, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai, thực hiện. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong hệ thống chính trị và toàn dân.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN