Đoàn nghiên cứu dân số đến thị trấn Chợ Lách

16/11/2010 - 17:00

Ngày 8-11-2010, bà Nguyễn Bích Liên - Trưởng phòng Khoa học hợp tác quốc tế - Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Bộ Y tế và đoàn cán bộ dân số gồm 47 đồng chí đã đến thị trấn Chợ Lách để học tập, nghiên cứu thực tế về công tác DS-KHHGĐ. Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh Bến Tre đã về Chợ Lách tiếp xúc với đoàn.

Các thành viên trong đoàn đã tìm hiểu kết quả công tác dân số thị trấn Chợ Lách nói riêng và huyện Chợ Lách nói chung. Đồng thời, các thành viên còn được lãnh đạo Thị trấn và Trung tâm Dân số huyện giải trình các nội dung về: Công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương trong công tác dân số; việc xây dựng và nâng chất hoạt động bộ máy công tác dân số từ huyện đến cơ sở; thành tựu về duy trì giảm sinh, không để xảy ra các trường hợp sinh con thứ ba; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp; kinh nghiệm truyền thông thay đổi hành vi cọâng đồng; chế độ chính sách cho cộng tác viên dân số...

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN