Doanh thu trên 6 tỷ đồng

05/03/2010 - 09:43

Năm qua, Bưu điện huyện Giồng Trôm chủ động sản xuất kinh doanh và phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông phục vụ rộng khắp địa bàn huyện. Đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên học tập các Nghị quyết của Đảng và quán triệt chủ đề  năm 2009 của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó nhận thức trong đơn vị có chuyển biến tích cực.

Mạng lưới bưu chính đã phát triển gồm 1 bưu điện trung tâm, 7 bưu cục III, 17 điểm bưu điện văn hóa xã và 24 đại lý bưu điện. Chất lượng bưu chính đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại hóa trong công tác khai thác và quản lý nghiệp vụ cho các khâu. Trong năm đơn vị đạt chất lượng 12 tháng loại A, với tổng số doanh thu phát sinh  trên 6 tỷ đồng , năng suất  lao động bình quân năm tăng 32,9% so năm 2008 .
Bưu chính Giồng Trôm còn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động. Toàn đơn vị đã phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng, với số tiền trợ giúp 2,6 triệu đồng; thăm, tặng 24 phần quà cho gia đình chính sách trong ngành nhân dịp lễ, Tết . Bưu chính Giồng Trôm được Bưu điện tỉnh Bến Tre công nhận hoàn thành  chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, Huyện ủy Giồng Trôm  công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh .

Phạm Trọn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN