Đồn Biên phòng Hàm Luông đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện

18/02/2011 - 08:41

Đồn Biên phòng Hàm Luông (trước đây là Đồn Biên phòng 598) đóng quân trên địa bàn ấp An Thuận, xã An Thủy (Ba Tri) được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm đơn vị điểm về xây dựng đơn vị chính qui vững mạnh toàn diện. Năm qua, đơn vị đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến rõ nét về mọi mặt, nhất là nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn coi trọng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra, Ban Chỉ huy còn thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng môi trường văn hóa, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, đề cao cảnh giác, xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Việc tổ chức tốt phong trào Thi đua quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội Biên phòng” đã tạo sức bật mới cho đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị đã đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống; đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng, củng cố hệ thống bảng, biển đồng bộ, kết hợp xây dựng vườn hoa, cây cảnh, vườn rau... tạo môi trường đơn vị “xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của trên, hàng năm, Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo triển khai kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian quy định, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, phân công giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện…

Quá trình huấn luyện của đơn vị bảo đảm về nội dung, thời gian và quân số tham gia, gắn huấn luyện với luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu sát tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Kết quả huấn luyện năm 2010 đạt 86,7%, đơn vị đạt loại giỏi. Trong công tác hậu cần kỹ thuật, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính, đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác” và “Quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng luôn quan tâm bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn và công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt tỷ lệ 98,5%. Song song với nhiệm vụ chính trị, Cấp ủy, chi bộ đồn thường xuyên quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Với kết quả trên, 5 năm liền, Đồn Biên phòng Hàm Luông được Bộ Tư lệnh Biên phòng công nhận là đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến về việc chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị chính qui vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Phương Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN