Đồng bộ, đồng thuận để chủ động phòng ngừa đảng viên vi phạm

21/09/2022 - 05:29

BDK - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật đảng (THKLĐ) của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Mỏ Cày Nam chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Số lượng và chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, THKLĐ từng bước được nâng lên, việc xem xét xử lý kỷ luật (XLKL) đảng viên (ĐV) vi phạm có giảm theo từng năm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường phát biểu tại buổi tọa đàm “Chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm đảng viên bị kỷ luật” tại xã Tân Trung. Ảnh: Ngọc Tuấn

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường phát biểu tại buổi tọa đàm “Chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm đảng viên bị kỷ luật” tại xã Tân Trung. Ảnh: Ngọc Tuấn

Xây dựng mô hình

Để góp phần kéo giảm tỷ lệ ĐV vi phạm bị XLKL, cấp ủy và UBKT các cấp đã đề ra nhiều giải pháp từ việc tăng cường công tác KT, GS đến tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ ĐV hay xây dựng mô hình chi bộ (CB) thực hiện tốt công tác KT, GS không có ĐV vi phạm bị XLKL, trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm chủ động phòng ngừa ĐV vi phạm từ sớm, từ xa.

Theo Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mỏ Cày Nam Phan Văn Hiền, UBKT Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp công tác KT, GS và THKLĐ, trong đó có ban hành Hướng dẫn số 01-HD/UBKTHU về “CB thực hiện tốt công tác KT, GS và nói không với vi phạm”, mô hình này nhằm giúp cho các CB có cách làm mới trong công tác KT, GS, phòng ngừa ĐV vi phạm, bị XLKL. Sau khi có Hướng dẫn số 01, UBKT Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đến cán bộ, ĐV trong toàn huyện quán triệt, thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo UBKT cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn CB đăng ký thực hiện. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy phát động phong trào thi đua CB thực hiện công tác KT, GS, nói không với ĐV vi phạm; các CB xây dựng nghị quyết thực hiện mô hình và gửi bản đăng ký thực hiện.

 Qua hơn 2 năm đã có 111/263 CB đăng ký thực hiện mô hình, kết quả thẩm định của UBKT Huyện ủy đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 5 CB; biểu dương 10 CB và công nhận 28 CB. UBKT Huyện ủy biểu dương 6 CB và công nhận 13 CB thực hiện tốt mô hình. Qua thời gian triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, ĐV, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp ủy về ý nghĩa, tác dụng của mô hình, góp phần phòng ngừa ĐV vi phạm đến mức phải XLKL, xây dựng CB, đảng bộ vững mạnh.

Chọn xã điểm thực hiện và nhân rộng

Tháng 4-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Trung (Mỏ Cày Nam) tổ chức buổi tọa đàm về “Chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm ĐV bị kỷ luật”. Đây là đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm để qua buổi tọa đàm các CB, đảng bộ trực thuộc có sự tập trung cao độ hơn cũng như có những giải pháp hiệu quả hơn trong việc chủ động, phòng ngừa ĐV vi phạm bị XLKL.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung Lê Thanh Lâm cho biết: Đảng ủy xã ban hành nhiều văn bản về KT, GS đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT, GS từ xã đến ấp được chặt chẽ, đồng bộ. Việc thực hiện mô hình CB làm tốt công tác KT, GS bước đầu phát huy hiệu quả, cán bộ, ĐV hiểu đúng hơn về công tác KT, GS, giúp cán bộ, ĐV hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế ĐV vi phạm bị XLKL.

“Qua thực tế ở địa phương, để chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm ĐV bị kỷ luật, cần quan tâm công tác triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KT, GS và THKLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về công tác KT, GS của Đảng một cách sâu rộng cho ĐV quán triệt hiểu đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này và cùng thực hiện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác KT, GS tổ chức đảng trực thuộc nhất là công tác quản lý, phân công, giao việc ĐV gắn với việc nhận xét đánh giá, phân tích chất lượng đúng thực chất, qua đó kịp thời uốn nắn, nhắc nhở tổ chức đảng và ĐV có biểu hiện sa sút, yếu kém, mất đoàn kết nội bộ hoặc có những hạn chế, khuyết điểm chưa khắc phục triệt để; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt CB”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung Lê Thanh Lâm chia sẻ.

Từ thực tế cho thấy, kết quả Mỏ Cày Nam là một trong những đơn vị nổi bật của tỉnh về số lượng CB đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đó là kết quả cả một quá trình phấn đấu từ cấp cơ sở đến cấp huyện, sự quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, UBKT các cấp trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đảm bảo tốt công tác KT, GS và phòng ngừa ĐV vi phạm bị XLKL.

“Các CB phải lãnh đạo và thực hiện nghiêm nhiệm vụ KT, GS theo phương châm “lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó”; chú trọng KT, GS đột xuất, GS thường xuyên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình CB thực hiện tốt công tác KT, GS không có ĐV vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật làm tiền đề để công nhận CB trong sạch, vững mạnh toàn diện, tổ chức tọa đàm về chủ động kéo giảm ĐV vi phạm kỷ luật, thực hiện tốt các buổi gặp gỡ cán bộ, ĐV, nâng cao chất lượng sinh hoạt CB, sinh hoạt chuyên đề”.

(Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung Lê Thanh Lâm)

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN