Đóng góp giai đoạn 4 dự thảo tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045

30/10/2019 - 22:06

BDK.VN - Chiều 30-10-2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đã tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn (Công ty Roland Berger) báo cáo dự thảo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045, giai đoạn 4, đề xuất các giải pháp động lực. Bí Thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp.

Trên cơ sở 4 trụ cột chiến lược là: Tăng giá trị và tiếp cận thị trường trong nông nghiệp; Phát triển mở rộng công nghiệp sản xuất chế biến; Mở rộng hoạt động kinh tế địa phương thông qua phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo môi trường xanh bền vững, đơn vị tư vấn tập trung trình bày các giải pháp động lực đảm bảo hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu phát triển, gồm: Quy hoạch không gian; sử dụng đất; phát triển cơ sở hạ tầng; nguồn đầu tư; chính sách hỗ trợ và biến đổi khí hậu.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra các giải pháp xây dựng cộng đồng và xã hội sẵn sàng cho tương lai trên cơ sở các giải pháp: áp dụng công nghệ và số hóa, đào tạo nguồn nhân lực, bản sắc cộng đồng, nâng cao các vấn đề an sinh.

Giám đốc Sở Y tế Ngô  Văn Tán đóng với với đơn vị tư vấn.

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán đóng góp với đơn vị tư vấn.

Các sở, ngành tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá của đơn vị tư vấn, đã có tiếp thu các ý kiến đóng góp trước đây nhưng cũng đã góp ý với đơn vị tư vấn trên nhiều lĩnh vực cần tiếp tục chấn chỉnh hoàn chỉnh, định hướng rõ nét hơn.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng, dự thảo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh ngày càng rõt nét hơn. Đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát lại cho sát tình hình thực tế hơn. Đề xuất những vấn đề cơ bản trên cơ sở thực tế tình hình để có tầm nhìn chiến lược sâu sát và tính khả thi cao.

Xung quanh phát triển mở rộng công nghiệp sản xuất chế biến, cần xem xét đề xuất thêm công nghiệp sạch, tái tạo.

Xung quanh vấn đề du lịch, du lịch Bến Tre có các đặc điểm: sông nước miệt vườn (sông Mekong) gắn với cây dừa; du lịch nông nghiệp trãi nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng, làm đẹp; di tích lịch sử văn hóa, gắn với phát triển đô thị, du lịch thông minh, hiện đại; du lịch biển… Đơn vị tư vấn nghiên cứu góp sức thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, đến nay thì tiến độ thực hiện được đảm bảo đúng thời gian quy định. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu đã đóng góp, rà soát bổ sung thật cụ thể vào dự thảo tầm nhìn.

Đây mới chỉ là những ý tưởng, định hướng nên tư vấn có thể điều chỉnh sát hợp hơn, cụ thể hơn, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển giao thông, đô thị.

Việc xác định tầm nhìn, lộ trình thực hiện là vô cùng quan trọng, cho nên mong muốn đơn vị tư vấn tiếp tục có nhiều nghiên cứu sâu hơn, có tầm nhìn xa hơn, nhất là tiếp cận với tầm nhìn của khu vực, quốc gia để có định hướng cho Bến Tre sát đúng hơn.

Bến Tre xác định đầu tư cho giao thông, đô thị là trước tiên nên tư vấn cần tìm ra cách thức mới giúp tỉnh huy động được các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh hơn.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN