Đồng hành cùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

06/06/2010 - 16:32
Thu hoạch chôm chôm ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách). Ảnh: H.H

Bến Tre là vùng đất cây lành, trái ngọt nhưng đến nay vẫn có một số vùng nông thôn còn nghèo, kinh tế tăng trưởng chậm, kết cấu hạ tầng còn kém, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa vững chắc, mức sống người dân thấp so với một số tỉnh trong khu vực. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân, con đường duy nhất là Bến Tre phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, muốn thực hiện được mục tiêu này, vấn đề đầu tiên là cần phải có vốn. Trong điều kiện của tỉnh ta hiện nay, vốn đầu tư từ ngân sách và trong dân cư có hạn thì nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác vốn và sử dụng vốn cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã nhận thức rõ trách nhiệm, xác định được vai trò của mình trong việc góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Với mạng lưới gồm 9 chi nhánh loại 3, 19 phòng giao dịch và 13 điểm giao dịch bố trí rộng khắp đến từng huyện, khu vực liên xã, Ngân hàng NN&PTNT- Chi nhánh Bến Tre có lợi thế to lớn trong việc đưa vốn và cung ứng dịch vụ ngân hàng đến với người nông dân, hướng dẫn việc đầu tư sử dụng vốn có hiệu quả theo chủ trương của Nhà nước. Đối tượng khách hàng chủ yếu của Chi nhánh Bến Tre là hộ nông dân, với gần 100.000 hộ gia đình vay vốn. Do đó, vốn tín dụng Ngân hàng NN&PTNT đã tác động đối với sản xuất nông nghiệp có tính định hướng, hỗ trợ người nông dân từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong từng hộ gia đình, tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Mặt nổi bật trong đầu tư cho vay phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của Ngân hàng NN&PTNT là rất chú trọng đầu tư cho vay để phát triển mạnh cây công nghiệp: dừa, mía, cây ăn trái để tăng nhanh hiệu quả sử dụng đất, khai thác và tăng thêm sản phẩm cho xuất khẩu. Ở những vùng trồng lúa kém hiệu quả, vốn tín dụng ngân hàng cũng đã thúc đẩy nông dân mạnh dạn chuyển sang trồng cây khác có hiệu quả, kể cả việc trồng cỏ để có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc. Đây cũng là biện pháp để xóa đói giảm nghèo và làm giàu có hiệu quả tại nông thôn Bến Tre hiện nay. Việc đầu tư vốn tín dụng là cần thiết để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, một số nơi do tổ chức sản xuất quy mô nhỏ, từng hộ gia đình chỉ là các “vệ tinh” của các cơ sở lớn hơn. Về mặt này, các địa phương cần có giải pháp tập trung, thu hút những hộ, cá nhân có tay nghề vào các hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã để có điều kiện tập trung tay nghề, lao động, vốn, tư liệu sản xuất. Đặc biệt là giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững. Đây cũng là điều kiện cần thiết để Ngân hàng NN&PTNT có cơ sở và điều kiện đầu tư cho vay vốn ở mức hợp lý để các làng nghề truyền thống phát triển một cách có hiệu quả nhất.    

Hoạt động tín dụng của Chi nhánh Bến Tre trong 5 tháng đầu năm 2010, về cơ bản đã thực hiện đạt được các nhiệm vụ trọng tâm sau: Trong điều kiện các ngân hàng thương mại đang thiếu vốn, thì Ngân hàng NN&PTNT đã cố gắng đáp ứng kịp thời, đầy đủ nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế nông thôn; góp phần duy trì và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển mạnh và bền vững theo hướng tích cực; cơ cấu đầu tư phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực được quan tâm đầu tư vốn để phát triển sản xuất  kinh doanh; đầu tư lãi suất thấp ở mức hợp lý đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, giúp các hộ nông dân sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả. Thực tế chất lượng hoạt động tín dụng đã khẳng định khách hàng vay vốn là hộ gia đình nông dân luôn sử dụng vốn đúng mục đích, nợ quá hạn thấp. Vốn vay phát huy hiệu quả thiết thực, giúp hộ vay phát triển tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Khách hàng có điều kiện tăng thu nhập từ việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Điều này, một lần nữa khẳng định, hộ nông dân luôn là khách hàng tốt, đầy tín nhiệm và là bạn đồng hành với Ngân hàng NN&PTNT.

Chúng ta tin tưởng và khẳng định rằng, với tài nguyên nông nghiệp dồi dào, với lực lượng nông dân siêng năng và thông minh, với những chính sách đổi mới ngày càng cụ thể và thông thoáng, Bến Tre sẽ thực hiện thành công việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ngân hàng NN&PTNT- Chi nhánh Bến Tre.

NGÂN HÀNG NN&PTNT- CHI NHÁNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN